Vlaamse boeken

Vlamingen kopen steeds meer boeken. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen (VBVB). In 1997 is de omzet van de Vlaamse uitgeverijen met elf procent gestegen tot bijna zeven miljard frank (375 miljoen gulden). De stijging komt vooral door een grotere belangstelling voor wetenschappelijke, educatieve en algemene boeken. Met het Belgische naslagwerk gaat het slecht. De strips hebben zich van een eerdere terugval hersteld. Volgens Wim de Mont, de secretaris van de VBVB, wordt de stijging vooral veroorzaakt door de verbeterde economische toestand in Vlaanderen. Ook krijgen manifestaties als de jaarlijkse Dag van het Boek op 23 april volgens hem veel aandacht in de media.

Opmerkelijk is dat het aandeel van het Nederlandse boek op de Vlaamse markt geleidelijk afneemt. De import nam wel iets toe, maar bleef achter bij de omzetstijging van de Vlaamse uitgevers zelf. De import van strips uit Nederland zakte zelfs in. De Mont heeft geen idee waarom het Nederlandse boek terrein verliest. Overigens wordt het batig saldo van de Nederlandse boekenbranche ten opzichte van de Vlaamse niet bedreigd. Vlaanderen haalde vorig jaar nog steeds voor een slordige honderd miljoen gulden aan Nederlandse boeken het land binnen. Nederland kocht voor veertig miljoen Vlaamse boeken.

    • Arjen Fortuin