Verzoek bij Duitse rechter; Milieugroepen willen bouw dam stilleggen

GRONINGEN, 18 SEPT. Natuurmonumenten, het Groninger Landschap, de Waddenvereniging en twee Duitse natuurbeschermingsorganisaties hebben een schorsingsverzoek ingediend bij de Duitse rechter in Oldenburg om de bouw van een stormvloedkering in de Eems tegen te gaan.

Natuurmonumenten is eigenaar van grote delen van de Dollard en vreest nadelige effecten op het milieu van het estuarium. De stormvloedkering bij Gandersum is mede bedoeld om het waterpeil op de Eems te verhogen. Zo kunnen grote cruiseschepen die door scheepsbouwer Meijer in Papenburg worden gebouwd gemakkelijker naar open water worden geloodst.

Gevreesd wordt dat grote hoeveelheden zuurstofloos water worden geloosd op de Dollard, waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat het Dollardwater niet de Eems opkan, kan tevens schade ontstaan aan kwelderranden en dijken op Nederlands grondgebied. De natuurorganisaties voerden gisteren actie bij Gandersum, waar minister-president Schröder van de Duitse deelstaat Nedersaksen de eerste paal van het bouwwerk sloeg.

De Waddenvereniging beschouwt het heien van de eerste paal als een “goedkope verkiezingsstunt” van Schröder. Over tien dagen worden er verkiezingen gehouden in Duitsland en de SPD'er Schröder wil tot Bondskanselier gekozen worden. De Waddenvereniging en de Duitse milieubeweging vinden de bouw van een stuwdam overbodig en beschouwen die als een verkapte subsidie aan scheepswerf Meijer.

Minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft in een brief aan zijn collega Jüttner van Nedersaksen zijn bezorgheid geuit over het slaan van de eerste paal, terwijl het besluit tot aanleg van de stuw nog niet definitief is. Pronk wijst erop dat nog gedurende een maand bezwaren kunnen worden ingediend tegen de bouw van de stuw. Hij verzoekt Jüttner stappen te ondernemen zodat men niet eventueel door de rechter wordt teruggefloten, terwijl de bouw al gaande is. Pronk vroeg eerder al garanties dat nadelige gevolgen van de aanleg van het 'Sperrwerk' op het Nederlandse ecosysteem beperkt blijven. Eind vorig jaar dienden natuurorganisaties en particulieren in totaal 700 bezwaren in tegen de aanleg van de stuw, die echter door de Bezirksregierung Weser-Ems terzijde werden geschoven.