Top ADM schuldig aan prijsdwang

NEW YORK, 18 SEPT. Drie topmensen van het Amerikaanse agrarische concern Archer Daniels Midland zijn schuldig bevonden aan het maken van illegale prijsafspraken. Dat is de uitspraak van een rechtbankjury in Chicago.

De schuldigen zijn Michael Andreas, vice-voorzitter van de raad van commissarissen, Terrance Wilson en Mark Whitacre.

De drie zouden andere, deels buitenlandse bedrijven in de sector hebben gedwongen bepaalde prijzen van lysine en citric acid te aanvaarden. Beide middelen worden gebruikt in veevoeder. ADM heeft in 1996 schuld bekend en 100 miljoen dollar boete betaald.

ADM levert voedselprodukten, oliën en extracten bereid uit onder meer sojabonen, mais en andere landbouwprodukten. Het bedrijf noemt zich 'de supermarkt voor de wereld'. Het heeft een jaaromzet van ongeveer 14 miljard dollar en is gevesitgd in Decatur, Illinois.

De zaak tegen het bedrijf kwam aan het rollen toen Whitacre in 1992 naar de FBI stapte met de melding dat het bedrijf aan prijszetting deed.

Whitacre werd vervolgens een FBI-informant en woonde in de drie jaar daarna vergaderingen bij met een verborgen videorecorder en microfoon. Op grond daarvan en de getuigenissen van de concurrenten is de rechtszaak gevoerd.

Toen de FBI het bedrijf in 1995 in staat van beschuldiging stelde en Whitacre als informant naar buiten kwam, beschuldigde ADM zijn werknemer van ontvreemding van miljoenen dollars.

Whitacre is op dat punt schuldig bevonden en zit al een straf uit van twaalf jaar. Tussen het bekendworden van zijn rol en zijn proces deed hij diverse zelfmoordpogingen.