Rotterdam tegen adviescommissie foto-instituut

ROTTERDAM, 18 SEPT. De gemeente Rotterdam geeft geen medewerking aan een 'commissie van wijze mannen' die het Prins Bernhard Fonds (PBF) zou moeten adviseren over de oprichting van een nationaal foto-instituut annex museum in Nederland. Over de vraag waar dit museum moet worden gevestigd brak eerder dit jaar een controverse uit tussen Rotterdam en Amsterdam.

Om de gemoederen te bedaren stelde het PBF - dat zelf voor Amsterdam koos - begin juli voor een commissie van wijze mannen in het leven te roepen die een onafhankelijk advies zou moeten uitbrengen. De Rotterdamse wethouder van kunstzaken Hans Kombrink trok zijn aanvankelijk toegezegde medewerking in, nadat bleek dat het PBF de commissie de opdracht wilde meegeven om Rotterdam 'met stille diplomatie' over te halen af te zien van haar aanspraken op een nationaal foto-instituut.

In een brief aan het PBF noemt Kombrink het 'aan het onbehoorlijke grenzen' om Rotterdamse instemming te vragen externe deskundigen uit te nodigen voor een onafhankelijk oordeel en dezen 'dan op voorhand een dergelijke boodschap mee te geven'. “Het spreekt vanzelf dat ik niet bereid ben medewerking aan een dergelijke aanpak te verlenen”, aldus Kombrink eind augustus in een brief aan directeur B. Meerdink van het PBF.

Het Prins Bernhard Fonds beheert het legaat van ca 22 miljoen dat de voormalige Rotterdamse hoogleraar Wertheimer bestemde voor de oprichting van een nationaal foto-instituut. Het Prins Bernhard Fonds, dat de Amsterdamse burgemeester Schelto Patijn als voorzitter heeft, sprak zich in juni uit voor vestiging van het nieuwe nationale instituut in Amsterdam met als voorwaarde dat bestaande Nederlandse foto-instellingen daarbij worden betrokken.

In Rotterdam zijn het Nederlandse Foto Instituut (NFI), het Nederlands Foto Archief (NFA) en het Nederlandse foto restauratie-atelier (NFrA) gevestigd. Om die reden acht de gemeente Rotterdam de Maasstad de meest aangewezen plaats voor het Wertheimer-instituut. Rotterdam heeft het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid ter beschikking gesteld voor het instituut.

De gemeente Amsterdam wil het foto-museum vestigen in een nieuw muziekcentrum aan de Oostelijke Handelskade. Staatssecretaris Nuis (cultuur) in het vorige kabinet-Kok stond sceptisch tegenover de verhuizing van de drie Rotterdamse foto-instituten naar Amsterdam.