Regering doet concessies; Akkoord over banken in Japan

TOKIO, 18 SEPT. De Japanse regering heeft vandaag grotendeels toegegeven aan de eisen van de oppositie om een akkoord te bereiken over de aanpak van de crisis in de financiële sector. Het akkoord volgt na maanden fel verzet van de oppositie tegen het pompen van overheidsgeld in slecht lopende banken.

“Ze hebben ons voorstel geaccepteerd”, zei oppositieleider Naoto Kan vandaag na zijn bezoek aan premier Keizo Obuchi ter bezegeling van het akkoord. De oppositie bleek de afgelopen weken absoluut niet bereid terug te komen op de weigering belastinggeld in de banken te steken. De regering kan de oppositie niet negeren omdat ze sinds de verloren verkiezingen in juli een minderheid heeft in het Hogerhuis.

De bank waar de laatste maanden alle aandacht op is gericht, de Long Term Credit Bank (LTCB), zal onder “speciaal overheidstoezicht” worden gesteld. Hoe deze woorden concreet zullen worden ingevuld is echter niet geheel helder. De LTCB bevindt zich in zware problemen - veel commentatoren gaan er al enige tijd van uit dat de bank in feite insolvabel is - en de regering had de bank zonder voorwaarden extra geld willen geven om het eigen kapitaal aan te vullen.

De oppositie eist echter opening van zaken van de bank en het afleggen van verantwoording door de bestuurders over de gang van zaken die tot de huidige problemen heeft geleid. Eén oppositieleider zei afgelopen week voor de televisie dat de bereidheid van de regering om geld in de bank te steken slechts is gericht op het “verbergen van schandalen en beschermen van belangengroepen”.

Een tweede punt waarover fel is gestreden, is opsplitsing van het ministerie van Financiën, dat door de oppositie medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de huidige problemen.

De oppositie wil splitsing van de afdelingen verantwoordelijk voor begroting en belastingen enerzijds, en het toezicht op de financiële sector anderzijds. Het ministerie zelf verzet zich fel tegen deze tweedeling, maar in het nu gesloten akkoord is opgenomen dat de splitsing “binnen de grenzen van het mogelijke spoedig zal worden verwezenlijkt”.

Naast het felle verzet van de oppositie, is een tweede reden dat het akkoord nu op tafel ligt het bezoek van premier Obuchi aan de Verenigde Staten komende week. De VS oefenen al maanden zware druk uit op Japan om doortastende maatregelen te nemen. Nog deze week kwam permanente handelsvertegenwoordiger Charlene Barshefsky weer eens met deze boodschap naar Tokio.

Als Obuchi met lege handen richting VS was afgereisd dan zou zonder twijfel een nieuwe ronde van publiekelijke kritiek op Japan zijn begonnen.

    • Hans van der Lugt