Ramsj

Kees Kapteyn: Vleermuizen in het landschap. Geb. Schuyt & Co 1995, van ƒ 59,50 voor ƒ 25,-. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht.

Goed verzorgd boek over de acht vleermuissoorten (waaronder de baardvleermuis en de laatvlieger) die in Noord-Holland voorkomen, gebaseerd op jarenlang onderzoek van de Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep. Aan bod komen onder meer de echo-oriëntatie van vleermuizen, hun fourageerstrategieën, paargedrag, overwintering en zomerverblijfplaatsen. Het boek besluit met een toekomstperspectief voor de diersoort, dat er niet al te zonnig uitziet. Zo heeft de Haarlemmerhout, eens het Mekka van de rosse vleermuis, veel van zijn waarde als verblijf- en fourageerplaats verloren.

    • Henk Lagerwaard