Ramsj

Nigel Barley: Dansend rond het graf. Paperback, Bzztôh 1996, van ƒ 37,50 voor ƒ 12,50. Het Martyrium Amsterdam, Donner Rotterdam.

'Een opwekkend onderzoek', zo luidt de ondertitel van dit boek waarin Barley een overzicht geeft van de antropologische stand van zaken op het gebied van dood en begrafenis. Die is even uitgebreid als divers, variërend van volken die hun doden achteloos in een riviertje werpen, tot aan de Australische Warramunga's die zichzelf als teken van rouw, van diepe snijwonden voorzien. En dan zijn er nog samenlevingen die - tot afschuw van een groot deel van de wereldbevolking - hun doden onmiddellijk overdragen aan de wildvreemde mannen van een begrafenisonderneming, die vervolgens allerlei onterende dingen (zoals ontkleden, wassen en zelfs opmaken) met het lijk gaan uithalen.

    • Henk Lagerwaard