Piltdown

De heer Hogeboom van Buggenum vermeldt in zijn brief (Boeken 17-7-98) de ontmaskering van Hinton als de definitieve Piltdownbedrieger. Dit gaat terug op een stuk in Nature van 23 mei 1996 over een lezing van Brian Gardiner. Op 27 juni en 18 juli vochten briefschrijvers Gardiner aan. De meest waarschijnlijke dader blijft ontdekker Dawson zelf, hoewel een onbekende grappenmaker misschien gezorgd heeft voor een olifantenbot gevijld in de vorm van een cricketbat (!).

Wat volgelingen van Teilhard de Chardin betreft, een bekende is de kosmoloog Frank Tipler. Hij gelooft niet in een bewuste binnenkant van de materie, maar betoogt dat het punt Omega een grote computer is die in het laatste ogenblik van het heelal tot stand zal komen. Die zal dan vlug nog even alle mogelijke mensen in alle gewenste combinaties simuleren, een soort Borgesiaanse Bibliotheek van Babel.

    • Jan Willem Nienhuys