PCM Uitgevers overweegt beursgang

AMSTERDAM, 18 SEPT. PCM Uitgevers overweegt een deel van haar aandelen naar de beurs te brengen. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijke beursgang van de uitgever van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant moet voor het einde van het jaar zijn afgerond.

Volgens betrokkenen binnen het bedrijf denkt bestuursvoorzitter C. Smaling er over medio volgend jaar een beursnotering aan te vragen. Het hangt daarbij af van de vraag of hij toestemming van de commissarissen en aandeelhouders krijgt, en of het beursklimaat gunstig is. Smaling zelf is voorzichtiger: “We spreken over mogelijkheden voor financiering, en een beursgang is daarbij een van de mogelijkheden.”

Voorzitter P. van Schaveren van de Stichting De Volkskrant, voor 5,8 procent aandeelhouder van PCM, zegt dat er momenteel wordt “gebrainstormd” over een beursgang. Principiële bezwaren heeft zij niet, zolang de drie ideële stichtingen een meerderheid behouden. Wel zal ze “heel goed bekijken wat de gevolgen zijn voor de zeggenschap en de identiteit van de kranten”. Nu hebben de stichtingen achter de Volkskrant, Het Parool en Trouw gezamenlijk 65 procent van de aandelen in PCM. Drie financiële instellingen (ING, Aegon en NIB) delen de rest. Het ligt voor de hand dat deze financiers hun aandelen zullen afstoten.

De centrale ondernemingsraad wordt donderdag ingelicht over een onderzoek naar de strategische toekomst van het bedrijf “met name op dat punt van een eventuele beursgang”, aldus voorzitter P. van Seeters. Volgens hem is het bedrijf echter verdeeld: “We hebben die discussie intern wel vaker gevoerd en daarin is een Rotterdams en een Amsterdams kamp te traceren.

De voormalige Dagbladunie maakte vroeger deel uit van een beursgenoteerd bedrijf en is dat gewend. De oude Perscombinatie was van oudsher in handen van ideologische stichtingen en kent veel meer aarzelingen'', aldus Van Seeters. PCM maakte vanmiddag bekend dat de netto winst in de eerste helft van dit jaar gestegen is met 77 procent tot 39,4 miljoen gulden.