Op weg naar het einde

P.V. Admiraal: Euthanasie en de eed van Hippocrates. Herinneringen van een anesthesioloog. Van Gennep, 168 blz. ƒ 19,90

De geneeskunde van vandaag verlengt niet alleen het leven maar soms ook het lijden. Deskundige, op de individuele patiënt toegesneden, effectieve pijnbestrijding, is een relatief recente aanwinst, ontwikkeld en toegepast door anesthesiologen. De Delftse anesthesioloog Admiraal, terugkijkend op zijn beroepsleven, was er vroeg bij betrokken, vooral bij kankerpatiënten. Hij bleef aan het ziekbed tot het einde en bekortte ondraaglijk lijden op verzoek van zijn patiënten. Hij was en bleef beroepsmatig, emotioneel en juridisch betrokken bij de ontwikkeling van vrijwillige euthanasie in Nederland in de laatste twintig jaar.

Zijn boekje is een kort, persoonlijk verslag en verantwoording, geïllustreerd met ziektegeschiedenissen. Het laat ook iets zien van het teamwork in een ziekenhuis, de contacten met de familie, het handelen in onzekerheid en het zich verantwoorden voor een morele houding, die van een humane, bescheiden arts die zijn patiënten op weg naar het einde niet in de steek laat.

    • A.J. Dunning