Onderzoek naar ramp in Bijlmer lijkt zeker

DEN HAAG, 18 SEPT. Een uitgebreid onderzoek naar de nasleep van de Bijlmerramp lijkt zeker. Waar nodig zal dat gebeuren in de vorm van een parlementaire enquête. Het unanieme advies van een parlementaire werkgroep een diepgaand onderzoek in te stellen is in politiek Den Haag positief ontvangen.

De werkgroep, bestaande uit Kamerleden van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, bracht gisteravond mondeling advies uit aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Zij was ingesteld na aanhoudende vragen over het ongeluk met een El Al-Boeing op 4 oktober 1992 in de Bijlmermeer. Het gaat daarbij onder meer over de aard van de lading, de rol van de diverse overheidsdiensten en gezondheidsklachten.

De werkgroep wil nader feitenonderzoek, externe naspeuringen naar de vrachtdocumenten en de mogelijkheid personen (zoals hulpverleners, El Al-werknemers, onderzoeksautoriteiten en bewindspersonen) onder ede te horen. Volgende week is de gedetailleerde schriftelijke onderzoeksopzet klaar, zodat de Tweede Kamer in oktober een definitief besluit kan nemen. De verwachting is dat het onderzoek maximaal drie maanden zal duren.

De werkgroep stelt geen nieuw feitenonderzoek in Israel voor. Wel wil ze in dat land meer informatie over de vrachtbrieven boven tafel zien te krijgen. Ook wil zij inzage in stukken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die in het bezit zijn van de vaste Kamercommissie voor de Inlichtingendiensten.

Het is onduidelijk om welke documenten het gaat. Werkgroepvoorzitter Th. Meijer (CDA) kon gisteravond niet aangeven of deze gegevens verschillen van de BVD-informatie die de 'commissie-Hoekstra' half juli al naar de Kamer heeft gestuurd.

Pagina 3: 'Kamer kan heel ver komen'

Meijer stelt dat “het tijd wordt dat de Kamer haar eigen verantwoordelijkheid neemt”. R. van Gijzel (PvdA) erkent het risico dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden, onder meer omdat Israeliërs die niet in Nederland verblijven, niet onder ede kunnen worden gehoord. Hij vindt echter dat “we met deze onderzoeksopzet heel ver kunnen komen”. De VVD, die aanvankelijk tegen een parlementaire enquête was, wil helder omschreven hebben wat de Kamer precies gaat onderzoeken.

De drie betrokken (ex)-ministers van Verkeer en Waterstaat, Maij-Weggen (CDA), Jorritsma (VVD) en Netelenbos (PvdA) hebben niet afwijzend op het advies gereageerd. “Ik heb niets te verbergen”, aldus Jorristma. De advocaat van een groot aantal slachtoffers van de Bijlmerramp, B. van der Goen, noemt het initiatief van de Kamer “veel te laat, maar wel terecht. Wel moet nu alles boven water komen, ook vanuit Israel'. Het is nog maar de vraag of de BVD de stukken met vrachtgegevens van de El Al-Boeing vrij moet geven, zegt de hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden J. van den Berg. De minister van Binnenlandse Zaken kan deze informatie “in het belang van de staat” weigeren. “Zo kan hij de betrekkingen met Israël niet op het spel willen zetten”, aldus Van den Berg. (ANP)