Nieuwe CAO voor verzekeringssector

ROTTERDAM, 18 SEPT. De 38.000 werknemers in de verzekeringsbranche hebben sinds gisteren eindelijk weer een CAO. De vakbonden en de werkgevers hebben er een jaar over gedaan om met elkaar een akkoord te bereiken. Sinds april dit jaar golden in de bedrijfstak formeel geen CAO-afspraken meer.

Op een loonsverhoging moeten de werknemers nog even wachten. Pas per 1 december 1998 gaan de lonen met 3,25 procent omhoog. In diezelfde maand krijgen ze ook een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het salaris. Volgend jaar worden de lonen per 1 oktober weer met 3,25 procent verhoogd.

De vakbonden zijn blij dat er weer een CAO is, al staan ze niet te juichen over de inhoud van het akkoord. “Het bereikte onderhandelingsresultaat kan worden aangemerkt als het maximaal haalbare”, zegt D. Kramer, bestuurder bij vakbond De Unie.

Vooral het pensioen en de VUT-regeling vormden hete hangijzers in de onderhandelingen. Het voorstel van de werkgevers om de VUT om te zetten in een pre-pensioen, waarbij werknemers niet met 61 jaar maar met 62,5 jaar konden ophouden met werken, stuitte op groot verzet bij het personeel. In het gisteren gesloten akkoord is de leeftijdsgrens op 62 jaar gezet. De vakbonden hebben ingestemd met het plan van de verzekeraars om het pensioen niet langer te baseren op het laatstverdiende salaris maar op het gemiddeld verdiende loon.

In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over scholing en een onderzoek naar de werkdruk in de sector. Iedere werknemer heeft recht op een eigen opleidingsplan. Ook komen mannelijke werknemers nu in aanmerking voor kinderopvang.