Namen noemen

Je wilt succes hebben als fusie van supermarkten, dus noemt de fusie van De Boer Unigro en de Vendex-supermarkten zich Laurus, Latijn voor laurier, een symbool van succes.

Succes mag een paar centen kosten. De drankenconcerns Guiness en Grand Metropolitan kregen een rekening van, omgerekend, driekwart miljoen gulden voor hun nieuwe, Griekse naam, Diageo. Hoe? Diageo. Elke dag overal plezier.

What's in a name? De naam van een onderneming bedenken is een ding, maar zorgen dat de naam niet vloekt met het uiteindelijke lot van de firma is iets heel anders. Wie verzekeringen gaat verkopen die pensioenvoorziening moeten aanvullen en zijn firma Vie d'Or noemt, moet wel oppassen dat het levensgeluk niet verstoord wordt door een bankroet. Dat gebeurde in 1995 toch. Wie zijn financieringsbedrijf in Japan Anzen Credit Corporation noemt (Anzen staat voor veiligheid) kan maar beter niet te risiscovolle leningen afsluiten en failliet gaan. Zoals in 1994 gebeurde.

Wie, zoals de zakenbank Peregrine in Hongkong, leningen verstrekte aan klanten, zou ook niet zeggen dat een Indonesisch taxibedrijf met de naam Steady Safe begin dit jaar financieel uit de bocht zou vliegen. Exit Peregrine.

Wie in opties gaat en uitgewerkte plannen heeft om in Amsterdam een heuse bank te beginnen kan weten dat vertrouwen en een goede naam in de financiële wereld cruciaal zijn. Niet Goed Gedaan.

    • Jaco Alberts