Kuitert 5

Het cynische van de meeste spraakmakende dominees is dat men de leer waar men zich tegen afzet met des te meer verve omsleutelt tot een sluitend 'bewijs' voor de eigen gedachtenspinsels en deze dan presenteert met een pedante houding van 'zie je wel ik heb gelijk', waarbij de orthodoxe vaderen verbleken. Het ene moment meent H.M. Kuitert te weten wat Jezus zelf wel of niet geloofde. Enkele regels verder wordt een tekst geciteerd die blijkt te slaan op het omverkegelen van de klassieke christologie. Zoveel hoogmoed ontmoet men alleen in de lage landen.

Kuitert kan kennelijk volstaan met een wel zeer verkorte versie van de Apostolische geloofsbelijdenis: 'Ik geloof in een God, de Schepper. In geloof in een algemene Kerk. Amen'. Laat hij zich syncretist noemen, maar als je Christus zelf weglaat: aljeblieft geen christen!

    • P.M. van Dijk