Kok weerspreekt 'woordbreuk' in kwestie-Schiphol

DEN HAAG, 18 SEPT. Premier Kok heeft zich gisteren bij de algemene politieke beschouwingen fel verdedigd tegen kritiek dat het kabinet zich schuldig zou hebben gemaakt aan woordbreuk in de kwestie-Schiphol. Kok noemde die term, gebruikt door GroenLinks-leider Rosenmöller, “onaanvaardbaar”.

Het debat over de miljoenennota spitste zich gistermiddag toe op de vraag of het kabinet zich aan zijn belofte had gehouden dat overschrijding van de wettelijke geluidsnormen rond Schiphol “eens maar nooit weer” zou worden gedoogd. Kok had dit vorig jaar verklaard nadat de rechter had vastgesteld dat het kabinet in overtreding was.

Dit jaar zal het echter ondanks die belofte opnieuw op het gedogen van overschrijdingen uitdraaien, zo stelde Rosenmöller. Daarom was er volgens hem sprake van woordbreuk. Kok reageerde geprikkeld en betoogde dat hij vorig jaar met zijn uitspraak slechts had bedoeld: “Eens maar nooit weer zó.”

Kok zei dat er sinds vorig jaar veel is veranderd. Het kabinet had onderzoek laten uitvoeren, waaruit was gebleken dat de geldende regels voor de geluidsoverlast enkele 'absurditeiten' bevatten. Het kabinet heeft nu een procedure in gang gezet om de regels aan te passen. Het zal echter nog tot zeker medio 1999 duren voordat die is afgerond.

Tot dan zullen zich dus waarschijnlijk nieuwe overschrijdingen van de huidige wettelijke regels voordoen, maar het kabinet gaat ervan uit dat de rechter deze overtreding door de vingers zal willen zien omdat er immers nieuwe, meer precieze regels op komst zijn. Het kabinet noemt dit een beleid van 'anticiperend gedogen'. D66-fractieleider De Graaf drong er op aan dat het gedogen echter na 1998 voorbij zou moeten zijn.

Pagina 2: Kabinet: zorgen over asielbeleid

Begin dit jaar besloot het kabinet een beheerste groei op Schiphol toe te staan. De luchthaven zou tot 2003 jaarlijks 20.000 extra vluchten mogen verwerken. Tegelijkertijd zou het aantal woningen dat hinder ondervond van de geluidsoverlast van de vliegtuigen moeten dalen. Voor dit jaar bedroeg dat aantal circa 12.000.

In dit verband zei Kok gisteren er “geweldig de pest over in te hebben” dat Schiphol vorige week een gebruiksplan voor 1999 presenteerde waarin werd uitgegaan van 14.000 woningen die onder geluidsoverlast te lijden zouden hebben. Daarmee wijkt het af van de politieke beloftes van het kabinet van begin dit jaar. Kok noemde het daarom volkomen terecht dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) het gebruiksplan van Schiphol had afgewezen.

Kok noemde verder de onverwacht grote toename van het aantal asielzoekers naar Nederland “zorgelijk”. De hoeveelheid asielaanvragen dreigt dit jaar uit te komen op 48.000, aldus de premier. Eerder ging men uit van krap 40.000 vluchtelingen. Duitsland, erkende Kok, heeft in tegenstelling tot Nederland te maken met een daling van het aantal asielzoekers. “De aantrekkelijkheid van Nederland is groter dan die van andere landen.” Op de vraag van CDA-fractieleider De Hoop Scheffer waarom dit zo is, zegde Kok een onderzoek toe, dat evenwel “nog wel enige maanden zal duren”.

VVD-fractieleider Dijkstal zinspeelde gisteren op de gedwongen uitzetting van Bosniërs naar hun land van herkomst. Ook PvdA en D66 drongen aan om “meer pressie” te zetten achter hun terugkeer. Duitsland, dat de Bosniërs al verplicht terugstuurt, maakte gisteren bekend dat 250.000 van de 350.000 Bosniërs inmiddels Duitsland hebben verlaten, de meesten vrijwillig. Ruim 1400 mensen zijn Duitsland uitgezet. Van de 25.000 Bosniërs in Nederland zijn slechts enkele tientallen vrijwillig teruggekeerd.