Kabinet wil wachten met vergoeding regenschade

DEN HAAG, 18 SEPT. Het kabinet zal vandaag nog niet besluiten hoeveel het wil bijdragen aan de gedupeerden van de wateroverlast waarbij deze week veel gewassen verloren gingen. Het wil eerst meer duidelijkheid over de omvang van de schade.

De ministerraad spreekt vandaag alleen over de manier waarop het kabinet zal helpen. Dit gebeurt waarschijnlijk door gebruik te maken van een nieuwe wet, die is opgesteld na de bijna-overstroming van grote delen van Gelderland en Limburg, enkele jaren geleden. Deze Wet Schadevergoeding bij Rampen dekt onverzekerbare schades.

Intussen heeft de landbouworganisatie LTO Nederland in een brief aan het kabinet gevraagd alles op alles te zetten om de schade te vergoeden. “Veel van de getroffen bedrijven zullen zonder externe hulp een schade zoals deze niet meer te boven komen”, aldus LTO-voorzitter G. Doornbos.

De organisatie schat de totale schade door de wateroverlast op 500 tot 600 miljoen gulden. Het gaat dan om een voorlopige, ruwe schatting van de totale schade, inclusief de vervolgschade. LTO verzoekt de regering om “nationaal en Europees alle initiatieven te nemen” om voor een volledige schadeloosstelling te zorgen.

Als het kabinet vandaag besluit de Wet Schadevergoeding bij Rampen toe te passen, dan is dat voor het eerst. De wet is deze zomer gepubliceerd in het Staatsblad, nadat Tweede en Eerste Kamer deze hadden aangenomen. Wel moet de Europese Commissie er nog haar goedkeuring aan verlenen, omdat het lidstaten in principe verboden is bedrijven te steunen. Voor dat verbod geldt echter een uitzondering als het om rampen gaat.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht de goedkeuring uit Brussel binnen enkele maanden te hebben. Eventuele schade-uitkeringen vóór dat moment zijn officieel onrechtmatig, maar zullen achteraf waarschijnlijk goedgekeurd worden, aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Overigens zakt in alle rampgebieden het waterpeil intussen. Er zijn extra pompen ingezet en ook oude gemalen draaien mee om het water weg te krijgen.