Brussel: crisis in Rusland is slag voor Europese landbouw

BRUSSEL, 18 SEPT. De Russische crisis dreigt ernstige gevolgen te krijgen voor de landbouw in de Europese Unie. Dit concludeert de Europese Commissie in Brussel op grond van een analyse die is gemaakt ten behoeve van de ministers van Landbouw van de EU. Het is de bedoeling dat de ministers aan het einde van deze maand overleggen over de op het ogenblik vrijwel vastgelopen export van landbouw- en veeteeltproducten naar Rusland.

Rusland was vorig jaar nog na de Verenigde Staten de tweede exportmarkt voor Europese landbouwproducten en levensmiddelen. Het importeerde toen uit de Europese Unie producten ter waarde van ongeveer dertien miljard gulden.

In 1997 ging 41 procent van de rundvleesuitvoer van de EU naar Rusland, 30 procent van het kippenvlees en 32 procent van het varkensvlees. Volgens de woordvoerder van Europees commissaris Fischler (Landbouw) kan er slechts gegist worden naar de beantwoording van de vraag in hoeverre de teruggelopen export zich kan herstellen.

Ook bij stabiele wisselkoersen zal de export naar Rusland volgens de Europese Commissie niet naar het oude niveau terugkeren. De stijgende prijzen en de dalende inkomens in Rusland remmen de vraag naar de landbouwproducten uit de Europese Unie op langere termijn. Aangenomen wordt dat bij een verdere verslechtering van de Russische economie, Rusland de EU om voedselhulp zal vragen.

De Europese Commissie verwacht dat de Russische crisis ook zal leiden tot hardere concurrentie op de wereldmarkt. De uitvoer van landbouwproducten uit de Verenigde Staten naar Rusland is, net als de export van de EU, ingestort. Aangenomen wordt dat de Verenigde Staten zullen trachten meer landbouwproducten in Azië af te zetten. Een ander gevolg van de Russische crisis is volgens de Europese Commissie een verhoogde druk van landen in Midden- en Oost-Europa, die zelf kandidaat zijn voor het lidmaatschap van de EU, om naar de EU te exporteren. De uitvoer van landbouwproducten uit deze landen naar Rusland heeft ook zwaar onder de Russische crisis te lijden.

In de Europese Unie is volgens de Europese Commissie de rundvleessector het sterkst getroffen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de in koelhuizen opgeslagen overschotten aan rundvlees zullen toenemen van de huidige 580.000 ton tot tegen de 900.000 ton.

De rundvleessector heeft de afgelopen jaren al zware klappen gehad als gevolg van de gekke koeienziekte (BSE). De Europese Commissie vreest dat de vleesprijzen verder onder druk zullen komen.

    • Ben van der Velden