Bilderdijk

Het verbaast mij dat Atte Jongstra in zijn uitgebreide stuk over Bilderdijk (Boeken 7-8-98) geen woord wijdt aan de bijzondere relatie tussen Lodewijk Napoleon en Bilderdijk. Lodewijk benoemde Bilderdijk tot zijn bibliothecaris en leermeester in het Nederlands (teksten daarvan bevinden zich in het Bilderdijk Museum). Bilderdijk was een groot bewonderaar van Lodewijk Napoleon op wie hij een ode dichtte. Er bestaat ook een correspondentie tussen de koning en zijn hofdichter.

    • E.J. Hermans