Vliegveld niet bereikbaar; Brussel wijst vertrek naar Malpensa af

BRUSSEL, 17 SEPT. De Europese Commissie staat niet toe dat de Italiaanse regering buitenlandse luchtvaartmaatschappijen dwingt 25 oktober van het Milanese vliegveld Linate naar het verder weg gelegen Malpensa te verhuizen.

Europees commissaris Kinnock (transport) zei gisteren dat de Italiaanse plannen in strijd zijn met het Europees recht.

De Italiaanse regering wilde dat alleen de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia vanaf Linate zou blijven vliegen. Negen luchtvaartmaatschappijen uit tien lidstaten van de Europese Unie hebben tegen het Italiaanse plan protest aangetekend. Linate is voor passagiers veel gemakkelijker te bereiken dan het met Europese steun vernieuwde Malpensa, dat waarschijnlijk pas over twee jaar over een goede spoor- en wegverbinding kan beschikken.

Volgens Kinnock worden de niet-Italiaanse luchtvaartmaatschappijen door het plan van de Italiaanse regering gediscrimineerd. De Europees commissaris weigerde gisteren om te zeggen bij welke verdeling van vluchten tussen Malpensa en Linate alle luchtvaartmaatschappijen gelijk worden behandeld. Hij zei dat het niet zijn taak is om een plan te maken. Hij wil zich slechts beperken tot het beoordelen van een besluit van de Italiaanse regering. Kinnock heeft tot kort voor het besluit van de Europese Commissie overlegd met de Italiaanse minister van transport, Burlando, en met premier Prodi. Maar de Italiaanse regering weigerde de plannen te wijzigen. Volgens de klagende luchtvaartmaatschappijen krijgt Alitalia een groot voordeel als deze maatschappij als enige vanaf Linate passagiers voor internationale vluchten naar het Romeinse vliegveld Fiumcino kan overbrengen.

Kinnock wees er gisteren op dat de Italiaanse regering tegen het besluit van de Commissie beroep kan aantekenen bij de ministers van Transport van de vijftien lidstaten van de EU. Maar omdat de klagende luchtvaartmaatschappijen uit tien lidstaten komen, bestaat er weinig kans dat de Raad van Ministers het besluit van de Commissie met een gekwalificeerde meerderheid vernietigt.

Volgens Kinnock is het vernieuwde en uitgebreide Malpensa rendabel als dit vliegveld tien miljoen passagiers per jaar verwerkt. Op het ogenblik reizen vier miljoen passagiers via Malpensa. Als daar acht miljoen passagiers bijkomen kan Malpensa fungeren als Noord-Italiaanse 'hub', aldus Kinnock. Een oplossing voor het geschil die in Brussel wordt genoemd is een geleidelijke overgang van alle luchtvaartmaatschappijen - inclusief Alitalia - van Linate naar Malpensa. Dat zou moeten gebeuren in de loop van twee jaar, tot de infrastructuur gereed is die van Malpensa een vliegveld maakt dat voor Milanese passagiers redelijk bereikbaar is. De KLM zegt in een reactie in ieder geval vanaf 25 oktober op Malpensa te gaan vliegen. Het gaat om 25 vluchten per week.