Suriname hoopvol inzake ABN Amro

ROTTERDAM, 17 SEPT. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt optimistisch te zijn gestemd over het hoog opgelopen conflict met ABN Amro. Bankpresident Henk Goedschalk verklaarde dit gisteravond in het journaal van de staatstelevisie STVS. Hij hoopt dat er een situatie ontstaat waarin ABN Amro in Suriname zich houdt aan 'richtlijnen, instructies en normen voor het uitoefenen van het bankbedrijf'.

Gisteren werd bekend dat ABN Amro haar vergunning als deviezenbank in Suriname zou kwijtraken, waardoor niet meer voor internationale klanten gewerkt zou kunnen worden. Volgens een zegsman van de Nederlandse bank wordt vandaag met de centrale bank over de problemen gesproken.

Goedschalk zei gisteravond over de richtlijnen in overleg te zijn met de hoofddirectie en de regionale vertegenwoordiging van het bankconcern. De hoofddirectie in Amsterdam heeft volgens hem toegezegd mee te werken aan een oplossing. “Er zijn tekenen die hoopvol stemmen”, oordeelt de president van de CBvS die de bank de opdracht heeft gegeven om vandaag de deuren weer te openen. Woensdag zijn de vestigingen, met in totaal zo'n 200 medewerkers dichtgebleven, volgens ABN Amro om zich te beraden over de situatie.

Volgens de Surinaamse staatstelevisie zou ABN Amro 20 miljoen gulden van rekeninghouders hebben gebruikt om kredieten te verlenen. Ook zou de bank miljoenen dollars hebben verkocht tegen hogere koersen dan die gelden bij legale wisselkantoren. ABN Amro wordt er verder ook van verdacht zo'n 50 miljoen gulden overgeheveld te hebben naar de hoofdvestiging in Amsterdam.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij de intrekking van de vergunning aan de ABN Amro om als deviezenbank in Suriname op te treden”, benadrukte Goedschalk in het vraaggesprek. Er zou in de afgelopen maanden herhaaldelijk aan de bel getrokken zijn bij de ABN Amro-vestiging in Suriname over het niet naleven van richtlijnen en normen die de CBvS als toezichthoudend instituut hanteert. De kwestie is uiteindelijk aan de deviezencommissie en de regering voorgelegd 'omdat we verder geen mogelijkheden zagen om middels overleg tot een oplossing te komen'. Met concrete beschuldigingen kwam Goedschalk niet.

De centrale-bankpresident toonde zich verbaasd over de sluiting van ABN Amro gisteren. Hij had 's ochtends nog richtlijnen gegeven voor een 'ongestoorde voortgang' van werkzaamheden.

Oud-president André Telting van de Surinaamse centrale bank noemt het verbod een “overdreven reactie”. De nu in Nederland wonende bankier vermoedt dat de politieke spanningen tussen Nederland en Suriname een rol hebben gespeeld. Hij denkt niet dat het daarbij om een “zuiver bancaire aangelegenheid” gaat.

Telting vindt dat er geen argumenten zijn om de “sensationele” stap tegen de ABM Amro te rechtvaardigen.