Selectie; Musea

MUSEA

Alphons Freijmuth

Onderwerpen om te schilderen waren er altijd in overvloed, vertelt het overzicht van Alphons Freijmuth in het Amstelveense Cobramuseum. Een bosje fresia's, het fallische hoofd van Peggy Lee, een Popeye-scène, fotorealistisch afval en een Saroma-roze 'naakt naar Bonnard'. De thema's lijken ondergeschikt aan het plezier van het afbeelden. 'Relativerende schilderkunst' noemde men dat destijds, van een generatie die 'cool' met 'nieuwe fenomenen als supermarkets en ruimtevaart omgaat en daar met ironische understatements op reageert'. Ook heeft Freijmuth zich laten inspireren door beelden, maskers en schilden uit Afrika, Australië, Oceanië. De statige gestalte van menig houten voorouderbeeld is in Freijmuths figuren terug te vinden, net als de decoratieve patronen, die op de schilden van de Asmat uit Irian Jaya prijken. Honderdtwintig van zijn werken, vanaf 1965 tot nu: schilderijen uit de laatste dertig jaar, houten en bronzen en keramische beelden van de laatste vijftien jaar en ook nog een beknopt overzicht van zijn etsen is nu te zien. Wonderbaarlijk genoeg is een van de laatste doeken op de tentoonstelling in Amstelveen een Boogie Woogie uit 1998, ontstaan toen De Nederlandsche Bank, Zalm en Kok nog geen benul hadden van zoiets als een Victory Boogie Woogie, laat staan van de prijs van zo'n 'theedoekenruit'. Alphons Freijmuth, overzichtstentoonstelling 1965 tot heden t/m 1 nov in het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Sandbergplein 1-3, Amstelveen. Di t/m zo 11-17u.

Beelden

In dit 'Jaar van Vrouw en Arbeid 1898-1998' presenteert De Lakenhal in Leiden het werk van tien vrouwelijke beeldhouwers. Eigenlijk dient deze nogal willekeurige dwarsdoorsnede van de vrouwelijke, Nederlandse beeldhouwkunst als garnering van twintig hele andere sculpturen. En die zijn gemaakt door niemand minder dan Charlotte van Pallandt (1898-1997), 'de beeldhouwkunstige moeder des vaderlands'. Het Leids museum kreeg een aantal stukken als schenking en bruikleen van de erfgenamen, waarbij bij elk werk weer opvalt hoe krachtig en innemend haar beelden zijn. Dat komt, omdat ze van binnenuit, letterlijk vanuit het skelet werkte, zeggen de kenners. Van beeld tot beeld t/m 28 okt in het Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32, Leiden. Di t/m vr 10-17u, za en zo 12-17u.

Boekillustraties

Hoe Rome eruit zag voordat de onromantische oudheidkundigen het voor het zeggen kregen, is te zien op de tentoonstelling De oudheid verbeeld - Archeologische boekillustraties 1500-1900 in de Koninklijke Bibliotheek. Meer dan eens laten de oude gravures gebouwen en kunstwerken zien die in de loop der eeuwen verloren zijn gegaan: door mensenhand (de pausen en Mussolini in Rome), door natuurgeweld (aardbevingen in Griekenland en Zuid-Italië), door oorlog en plundering (Fransen, Engelsen, Turken, christenen, muzelmannen). De oudheid verbeeld - Archeologische boekillustraties 1500-1900 t/m 30 nov in de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5. Den Haag.

Affiches

Wat is er de voorbije anderhalve eeuw aan maatschappelijke eisen, oproepen, protesten en waarschuwingen op muren, schuttingen, zuilen en lantaarnpalen gelijmd? Op de levendige tentoonstelling Steun! Stem! Staak! van politieke aanplakbiljetten in het Vakbondsmuseum zijn honderdvijftig verschillende exemplaren geselecteerd uit het bestand van 53.000 politieke affiches van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De collectie is een fascinerende cavalcade van stijlen, kleuren en beelden geworden. Er hangen uiteraard affiches tegen drankzucht ('Och vader blijf thuis!'), maar ook tegen invoerrechten (de fiscusgier zet zijn klauwen in de welvarende Nederlandse maagd) en tegen de uitbreiding van de Nederlandse vloot in de jaren twintig. Steun! Stem! Staak! tot 1 maart in het Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. Di t/m vr 11-17u, zo 13-17u.

Tussen Spanje en Oranje

Halverwege Kleef en Doetinchem ligt, in 's-Heerenberg aan de Duitse grens, kasteel Huis Bergh. Het is vooral bekend als een van de grootste in oorsprong middeleeuwse burchten in Nederland. Deze zomer is de vaste collectie met laatmiddeleeuwse Italiaanse, Duitse en Nederlandse schilderkunst gesloten en besteedt Huis Bergh aandacht aan zijn eigen geschiedenis. In het kader van de herdenking van de Vrede van Münster illustreert een expositie de rol die de oorspronkelijke bewoners van het kasteel, de heren Van den Bergh, tijdens de Tachtigjarige Oorlog hebben gespeeld. Graaf Willem, een aanzienlijk Gelders edelman, was in 1556 getrouwd met Maria van Nassau, de zuster van Willem van Oranje. Het verbaast niet dat hij in eerste instantie partij koos voor zijn zwager, maar later duiken de leden van de familie Van den Bergh nu eens in het ene (het Spaanse), dan weer in het andere (Oranje) kamp op. Deze tentoonstelling is vooral zo interessant omdat zij het nog altijd courante beeld van de opstand als een eensgezinde strijd van rechtschapen rebellen tegen de Spaanse onderdrukker ter discussie stelt en doeltreffend nuanceert. Lang niet alle edelen waren immers gecharmeerd van Willem van Oranje's verzet tegen het rechtmatig gezag van de Spaanse koning Filips II, laat staan van Oranje's omarming van het calvinisme. Zo is, met vrij eenvoudige middelen, de ingewikkelde geschiedenis van vermeend idealisme op aanschouwelijke wijze in beeld gebracht. Tussen Spanje en Oranje; Huis Bergh, Gelderland en de Tachtigjarige Oorlog t/m 27 sept Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, 's-Heerenberg. Dag. 13-17u.

Bellange

Schwung kan het grafisch oeuvre van Jacques Bellange (ca. 1575-1616) niet worden ontzegd. Wie de lijnen in zijn prenten volgt, wordt meegetrokken in een zwierige dans. Alle houdingen, gebaren en kledingstukken in zijn bijbelse taferelen zijn dienstbaar gemaakt aan een golvend patroon. Hier is geen verteller aan het werk, maar veeleer een choreograaf. Bellange mocht zich graag uitleven in de weergave van lange, sierlijk geplooide gewaden. Over de vormen van het menselijk lichaam had hij geheel eigen opvattingen. Op een anatomisch correcte weergave valt hij dan ook zelden te betrappen. Bellange geldt als een late representant van het maniërisme; een artistieke stroming waarbij het menselijk lichaam veelal in ingewikkelde en sierlijke houdingen werd geplaatst. Op de tentoonstelling in het Prentenkabinet valt vooral het grote vakmanschap op waarmee Bellange zijn langgerekte Madonna's, Christusfiguren, heiligen en bedelaars wist uit te beelden. Jacques Bellange, eigenzinnig etser t/m 18 okt in het Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam. Dag 10-17u.

En verder

Schetsboekjes, figuurstudies, pentekeningen en portretten in waterverf van Paul Tétar van Elven t/m 25 okt in Museum Paul Tétar van Elven, Koornmarkt 67, Delft. Di t/m zo 13-17u; Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië t/m 31 jan in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade, Amsterdam. Dag 10-17u. Za/zo en feestdagen 12-17u; Rembrandt ist mein Gott; 18de-eeuwse Rembrandt-navolgers uit Duitsland en Oostenrijk, t/m 20 sept in het Rembrandthuis Amsterdam; De stad door de jaren, de geschiedenis van Amsterdam 1880-1998 t/m 1 nov en Beroep Huisvrouw. 1898-1998: 100 jaar huisvrouwenleven in de grote stad verlengd t/m 18 okt in het Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92 vr 10-17u, za/zo 11-17u.