Niet genoeg geld voor vervroegd pensioen politie

DEN HAAG, 17 SEPT. De vervroegde pensionering van politie-agenten vanaf 55 jaar blijkt onbetaalbaar. Enkele duizenden oudere agenten kunnen vervroegde pensionering voorlopig vergeten.

Dat blijkt uit een advies van de advies- en arbitragecommissie die bemiddelt in een conflict tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiebonden. In het voorjaar van 1997 sloten de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en de bonden een arbeidsovereenkomst waarbij onder meer de regeling voor vervroegd uittreden op 60-jarige leeftijd wordt vervangen door een individuele spaarregeling die een flexibele pensionering mogelijk moet maken. Agenten die veel sparen kunnen op 55-jarige leeftijd stoppen.

De arbitragecommissie concludeert in het eerder deze week verschenen advies “dat feitelijk geen overeenstemming kan worden bereikt over de mogelijkheid van de nieuwe regeling binnen de financiële kaders”. Met andere woorden er is geen geld. De politiebonden zijn woedend en vanmiddag is er overleg met het ministerie. Volgens H. van Duijn, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zijn de oudere agenten “besodemieterd” door de vorige minister van Binnenlandse Zaken.

In een reactie zegt een voorlichtster van het ministerie dat de bonden te hoge verwachtingen hebben gewekt bij hun achterban. “Na doorrekening van de voorgestelde pensioenregeling blijkt dat veel te veel mensen ineens dreigen uit te stromen, waardoor de regeling volstrekt onbetaalbaar wordt.”

De kosten van de bestaande regeling bedragen de komende dertig jaar ruim 2 miljard gulden. De nieuwe regeling hoeft niet meer te kosten, aldus Binnenlandse Zaken, mits wordt vastgehouden aan een pensioneringsleeftijd van 60 jaar. De politiebonden zetten in op 55 jaar met een hoog uitkeringspercentage. Volgens berekening van Binnenlandse Zaken zouden de kosten de komende jaren meer dan 6 miljard gulden bedragen.

“We gaan vanmiddag overleggen over het advies, maar dat is een procedurele dans”, zei politie-voorzitter Van Duijn vanmorgen. “We zetten het bovenaan de agenda van de nieuwe onderhandelingen.”

In de tussentijd blijft de oude regeling van kracht. Van Duijn voorspelt “zeer zware onderhandelingen” omdat het nieuwe kabinet verder wil bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Zo wordt bijvoorbeeld de regeling voor funtioneel leeftijdsontslag, een regeling die veel voorkomt bij de politie, versoberd. “En dat pikken we sowieso niet”, aldus Van Duijn.