'Nederland neemt minder vluchtelingen op dan afgesproken'

ROTTERDAM, 17 SEPT. Nederland heeft in de afgelopen jaren niet voldaan aan zijn verplichtingen om jaarlijks vijfhonderd vluchtelingen die in andere landen niet terecht kunnen, op te vangen. Dat zegt directeur H. de Bree van de Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen.

Volgens het Verdrag van Genève, dat de opvang van vluchtelingen in de landen van de Verenigde Naties regelt, heeft Nederland zich verplicht jaarlijks vijfhonderd vluchtelingen uit te nodigen om naar Nederland te komen. Het gaat daarbij niet om asielzoekers, maar om mensen die naar een land zijn gevlucht waar zij “geen bescherming kunnen ontvangen”, aldus De Bree. Een voorbeeld hiervan zijn Irakezen die naar Turkije zijn gevlucht. Dat land vangt geen vluchtelingen van buiten Europa op.

“In 1997 zijn er slechts 170 'uitgenodigde' vluchtelingen naar Nederland gekomen en in dit jaar tot nu toe slechts 39”, aldus directeur De Bree van de Stichting Centrale Opvang Vluchtelingen. De stichting vangt in haar centrum in Apeldoorn de 'uitgenodigde' vluchtelingen op.

In oktober vorig jaar vroegen de vijf grote politieke partijen zich nog hardop af of Nederland het quotum van vijfhonderd niet zou moeten verhogen tot duizend vluchtelingen per jaar. “Ik heb toen maar even verteld dat Nederland het huidige quotum niet eens haalde”, aldus De Bree.

Het Apeldoornse opvangcentrum met bijna 250 bedden en vijftig medewerkers was de afgelopen jaren “spaarzaam” bezet. Pogingen om asielzoekers in het centrum onder te brengen stuitten op weerstand, aldus De Bree. “In oktober '97 kregen wij te horen dat we voorlopig geen nieuwe instroom konden verwachten. Wetende dat het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers een enorm capaciteitsgebrek had, wilden wij, in het kader van ordentelijk omgaan met het geld van het rijk, onze accommodatie beschikbaar stellen voor asielzoekers. Het heeft me ontzettend veel moeite gekost om de bedden ergens aan te bieden en ze vervolgens gevuld te krijgen”, aldus De Bree. In het Apeldoornse vluchtelingencentrum werden uiteindelijk vijftig asielzoekers ondergebracht.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNCHR) beaamt dat Nederland de afgelopen jaren niet heeft voldaan aan haar quotum. “Er is nu een plan opgesteld om de volgende maanden 350 Servo-Kroaten en honderd Oost-Afrikanen naar Nederland te laten komen. We hopen dat de Nederlandse overheid de mogelijkheid ziet om dit plan te verwezenlijken”, aldus D. Kramers van UNCHR.

    • Titia Ketelaar