NECEDO

Het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) is in Nederland het instituut voor coördinatie, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting op het gebied van dopingvraagstukken. Het centrum adviseert de overheid, sport- en medische sportorganisaties, geeft voorlichting aan (top)sporters, sporters in sportscholen en anderen over dopingcontroles, dopinglijsten, de bijwerking van middelen, enz. Ook vertegenwoordigt het centrum Nederland in internationale overlegorganen over het dopingbeleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken hierover in Nederland. NeCeDo, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam, (010) 4 33 14 84, fax (010) 2 13 27 52, e-mail necedo@xs4all.nl

Publicaties Bij het NeCeDo zijn de volgende publicaties over doping te bestellen: ( 010 433 14 84):

Waaierboekje '97 Informatie over doping, dopingcontroles en toegestane middelen (1997), 7,50 gulden.

IOC dopinglijst De Nederlandse vertaling met een bijlage over verboden stoffen (1998), 5 gulden.

'Dopingcontrole Stap voor Stap' Groot formaat poster met uitleg bij alle stappen van de dopingcontrole (1997), 17,50 gulden.

Doping geregeld? Actuele thema's en knelpunten in de huidige dopingregelgeving (1997), 25 gulden.

Doping voor de vorm, een gezondheidsprobleem Verslag van de studiedag over dopinggebruik bij krachtsporters en bodybuilders (1995), 20 gulden.

Huisarts en Doping Een onderzoek naar de aard en omvang van consulten over doping bij huisartsen en hun kennis over verboden middelen (1998), 20 gulden.

Onderzoek naar het gebruik van prestatiebevorderende middelen bij bodybuilders in Nederland Conclusies en resultaten (1996), in kopie verkrijgbaar tegen vergoeding van de kosten.

Doping en voorlichting Gezondheidsvoorlichtingsplan over doping en medicijngebruik in de sport (1993), 12,50 gulden.

Met of zonder Onderzoek naar de positie van de arts bij het gebruik van dopinggeduide middelen (1993), 12,50 gulden.

Specifieke informatie voor sporters in sportscholen en fitnesscentra (exclusief verzendkosten):

Lijf, Sport en Middelen Gratis folder met een overzicht van middelen en bijwerkingen (1997).

Drug Info Feiten over doping op een rij (1997), 8,50 gulden.

INTERNET Websites op Internet over doping: America's Sports Headquarters Over alle mogelijke sporten, waaronder bodybuilding. Onder dat kopje veel informatie over doping, dopingalternatieven en voedingssupplementen. www.sport-hq.com/rex/ fitness/bdybmrch.shtml Muscle Media Online Van het gelijknamige tijdschrift met toegang tot het archief, zoeken op trefwoord en artikelen over doping en de gevolgen voor de gezondheid. www.musclemedia.com/qa/index.html

IOC Homepage van het Internationaal Olympisch Comité met de mogelijkheid tot het zoeken op trefwoord. Voor de officiële dopinglijst: zoek op 'medical code'. Voor de gang van zaken bij dopingcontroles: zoek op 'doping'. www.Olympic.org/flat/search/index.html

Sportdrogist Internetshop voor voedingssupplementen en alle mogelijke legale spierversterkende middelen. Tevens discussiegroepen en tips. www.eurasia.nl