NAVO verscherpt de toon tegen Miloševic in crisis in Kosovo

BRUSSEL, 17 SEPT. De NAVO verscherpt de toon tegen de Joegoslavische president Miloševic in verband met de crisis in Kosovo. “De NAVO is bereid zonodig militair in te grijpen om het geweld in Kosovo te stoppen en om het diplomatieke proces te ondersteunen”, aldus gisteren een NAVO-functionaris, na een vergadering van de zestien ambassadeurs van de alliantie.

De NAVO heeft de afgelopen maanden een scala plannen voorbereid voor militaire interventie in en rond Kosovo. Tot vorige week leken de plannen vooral bedoeld als papieren dreiging, maar sindsdien lijkt de bereidheid voor eventueel militair optreden gegroeid. De optie die in eerste instantie het meest waarschijnlijk zou zijn, is die van beperkte luchtaanvallen.

Groot-Brittannië en Frankrijk lichtten hun NAVO-partners gisteren in over een ontwerp-resolutie die zij willen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad, met een aantal voorwaarden waaraan Miloševic binnen enkele weken moet voldoen. Het gebruik van geweld wordt niet expliciet als dreigement genoemd maar zou van hieruit nog maar een kleine stap zijn, aldus een functionaris bij de NAVO. Het is onzeker of Rusland met zo'n resolutie instemt. Diplomaten wijzen er wel op dat Miloševic afspraken met de Russische president Jeltsin schendt, waardoor de houding van Moskou eveneens zou kunnen verharden.

Een aantal NAVO-landen, waaronder Griekenland, houdt vol dat een VN-mandaat nodig is voor eventueel militair optreden. Andere, de Verenigde Staten voorop, vinden dat Rusland geen veto mag krijgen over eventueel NAVO-optreden in Kosovo. De Duitse minister van Defensie, Volker Rühe, zei dinsdag dat militaire actie in Kosovo “binnen drie tot vijf weken” mogelijk is als het agressieve optreden tegen de burgerbevolking doorgaat.

De Amerikaanse bemiddelaar in de Kosovo-crisis, Christopher Hill, lichtte gisteren in Brussel de NAVO-ambassadeurs in over de huidige situatie in Kosovo en over zijn bemiddeling. Hill zei dat Miloševic alleen tegemoet zal komen aan de eisen van de internationale gemeenschap als er een geloofwaardige dreiging van geweld is.