Lezingen

nAMNESTYnHet Amnesty International Film Festival vindt dit jaar plaats van 17 t/m 21 sept. Tijdens het festival, dat in het teken staat van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt een aantal lezingen gehouden die met dit onderwerp verband houden. Op 18 sept (20u) vindt een lezing plaats over de film The Specialist van Rony Brauman en Eyal Sivan over bestuurlijke misdaad. De film werd geïnspireerd door het Report on the Banality of Evil van Hannah Ahrendt. De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Inl/res 020-4272127.

VOCnProf Om Prakash geeft 18 sept (12u30) een lezing getiteld The Dutch East Company and the Jews of Cochin. Voertaal Engels. Joods Historisch Museum, J.D. Meijerplein 2-4, Amsterdam. Inl 020-6269945.

MILITAIRE BATIKnMevr M.J.B. Pool, textielrestaurator, geeft 20 sept (14u) een dialezing over militaire batikdoeken. Ze zal ingaan op de achtergronden van de batikcultuur en spreken over de problemen bij het behoud van de kwetsbare doeken. Legermuseum, Korte Geer 1, Delft. Res 015-2150500.

GLASnJohan Soetens, voormalig commercieel directeur van de NV Vereenigde Glasfabrieken geeft 20 sept (14u30) de lezing Voorgoed aan de fles, de sociale betekenis van de glazen verpakking. Na afloop van de lezing vindt een proeverij plaats. Nederlands Gedestilleerd Museum, Lange Haven 74-76, Schiedam. Inl 010-4261291.

MESDAGnAls eerste in een serie lezingen rond het Mesdagmuseum vindt op 20 sept (14u) de lezing Mesdag en zijn museum plaats, waarin wordt ingegaan op leven en werk van Hendrik Willem Mesdag. Museum Mesdag, Laan van Meerdervoort 7f, Den Haag. Inl 070-3621434.

ERFELIJKHEIDnProf dr G.J.B. van Ommen geeft 21 sept (20u) een lezing over de genetica van erfelijke ziektes. Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag.

RITSEMAnIn de serie Levend Verleden gaat telkens een toneelmaker op zoek naar de geschiedenis van een toneelmaker uit een eerdere generatie. Op 21 sept (20u) gaat Mechtild Prins op zoek naar de geschiedenis van Jan Ritsema. Gespreksleider is Max Arian. Theater Instituut Nederland, Herengracht 168, Amsterdam. Inl 020-5513300.

SELECTIEnOp 22 sept (20u) vindt een lezingenavond plaats rond het thema liefde en selectie. Dr Marcel Roele zal spreken over de onbewuste selectieprocessen die inherent zijn aan de emotie verliefdheid en dr Kees de Hoog gaat in op de mate waarin sociale druk en individuele vrijheid een rol spelen bij partnerselectie. Aula Maior/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Inl (ma t/m do) 024-3615760.

MEUBELDESIGNnChris Renewaald, hoofdredacteur van Items, geeft 22 sept (19u30) een lezing over de vraag of de Nederlandse meubelvormgeving door de (weder)opkomst van het Scandinavische design de boot mist of niet. Singelhuis, Radesingel 6, Groningen. Inl/res 050-3185455.

VROUWENSPREEKWOORDENnPrrof Mineke Schipper (hoogleraar interculturele literatuurwetenschap), Emma Huismans (schrijfster), Xavia Nabibaks (journaliste), Hatice Tokgöz (freelance journaliste) en Chawwa Wijnberg (dichteres) spreken 23 sept (20u30) olv Sarah Verroen over spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen wereldwijd. De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Inl 020-5535100.

MYTHOLOGIEnOp 24 sept (14u) vindt een wandeling plaats langs mythologische voorstellingen in en op Amsterdamse grachtenhuizen. Inl 023-5329453.