Halfjaarwinst Staal Bank groeit 30 procent

Achmea-dochter Staal Bank heeft haar winst in de eerste helft van 1998 met 30 procent zien stijgen tot 40,7 miljoen gulden. Met name de rente- en de provisie-inkomsten zaten in de lift. Voor geheel 1998 verwacht de directie een duidelijk hoger nettoresultaat dan vorig jaar.

De totale baten stegen met 43 procent tot 223 miljoen gulden. Die groei kwam grotendeels voor rekening van de toegenomen krediet- en hypotheekportefeuille. Staal verleende in het eerste semester 30 procent meer kredieten, terwijl de hypotheekportefeuille met 7 procent steeg. Door de voortvarende ontwikkelingen op de beurs namen ook de provisie-inkomsten substantieel toe.

De totale lasten groeiden met ruim 44 procent tot 159 miljoen gulden. Deze toename houdt onder meer verband met de uitbreiding van het personeelsbestand, de consolidatie van de Belgische dochter Europabank, euro- en millenniumkosten en investeringen in de automatisering. Tevens stopte Staal 13 miljoen gulden extra in de stroppenpot als voorziening op uitstaande kredieten in Zuidoost-Azië.