Duitsland steunt variant Friese taal

LEEUWARDEN, 17 SEPT. De positie van het Fries in Duitsland, 'Frasch' genaamd, zal worden versterkt. De Duitse regering heeft daartoe gisteren het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen geratificeerd.

Het Frasch, Fries dat is beïnvloed door het Deens en het Duits, wordt gesproken door ongeveer 10.000 Duitsers in Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen. Met de ondertekening van het Handvest verplicht de Bondsrepubliek zich tot extra steun voor en bescherming van de minderheidstaal. Zo zal er meer geld worden uitgetrokken voor onderwijs in het Frasch en voor radio-uitzendingen. Ook kan het Frasch een officiële status krijgen in bestuur en rechtspraak.

Nederland heeft het Handvest, dat de bescherming van zo'n veertig taalgemeenschappen in Europa tot doel heeft, vorig jaar ondertekend. Behalve Nederland en Duitsland ondertekenden Kroatië, Finland, Hongarije en Noorwegen het Handvest.

In Nederland gelden het Fries - als tweede rijkstaal - maar ook dialecten als het Gronings, Drents, Twents en Achterhoeks, samen aangeduid als Nedersaksisch, als minderheidstalen. “Hoe meer landen het Handvest bekrachtigen, hoe steviger de positie van minderheidstalen wordt”, aldus taalsocioloog R. Jonkman, tevens secretaris van de Nederlandse Commissie van het Europees Bureau van Kleine Talen. De commissie vertegenwoordigt binnen het Europees Bureau het Fries en het Nedersaksisch. “Een meerderheidstaal legt altijd een druk op het gebruik van een minderheidstaal”, aldus Jonkman. “In een land als Frankrijk bijvoorbeeld heeft alleen het Frans een status.

Frankrijk weigert minderheidstalen als het Bretons, Catalaans, Duits en het Nederlands, dat in het noordoosten wordt gesproken, een officiële status te geven.''