Daling werkloosheid zet voort

ROTTERDAM, 17 SEPT. Het aantal mensen zonder baan daalt nog steeds. In de periode van juni tot augustus telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 273.000 geregistreerde werklozen. Dat zijn er in vergelijking met dezelfde periode van het vorig jaar 106.000 mensen minder.

Schoolverlaters zorgden voor een lichte stijging van het cijfer ten opzichte van een maand eerder.

Volgens het CBS is het gebruikelijk dat het aantal mensen zonder baan rond de zomervakantie met zo'n 10.000 stijgt. Dat cijfers dient echter wel te worden gecorrigeerd. Als rekening wordt gehouden met de seizoensinvloeden is er ten opzichte van een maand geleden sprake van een daling met 6.000 mensen.

Het gecorrigeerde cijfer bedraagt 279.000, ofwel 4,1 procent van de totale beroepsbevolking.

De verbeterde situatie op de arbeidsmarkt gaat niet aan de langdurig werklozen voorbij, zo blijkt uit de CBS-gegevens.

In de periode van juni tot augustus waren er 147.000 geregistreerde werklozen die meer dan een jaar geen baan hebben. Dat is 50.000 minder dan in het vergelijkbare tijdsbestek een jaar eerder. Vergeleken met de situatie in 1995 ligt het aantal langdurig werklozen 100.000 lager.

Vorig jaar - 'een zeer goed jaar' volgens het CBS - groeide de economie met 3,6 procent en daalde de werkloosheid met 56.000 personen.