Asielzoekers

Terug uit het buitenland lees ik in NRC Handelsblad van 22 augustus een artikel over asielbeleid in Europa.

Er worden voor diverse landen aantallen asielbezoekers vermeld maar helaas worden deze niet vergelijkbaar gemaakt door te corrigeren voor verschillen in bevolkingsomvang. Corrigeer je de cijfers wel dan blijkt pas hoe de verdeling over de diverse landen is. Per 100.000 inwoners nemen Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten , respectievelijk 123, 54, 34 en 11 asielzoekers op (basis: halfjaarcijfers 1998).

Relatief neemt Nederland dus vier keer zoveel mensen op als Engeland en een schokkende elf keer meer dan de VS. Curieuzer nog is dat Nederland nu zelfs twee keer zoveel mensen opneemt als Duitsland.

    • Mevr. J. Jelgers