Vrouwen verleid tot prostitutie

UTRECHT, 16 SEPT. Steeds meer jonge vrouwen in Nederland worden geronseld voor de prostitutie. Dit gebeurt veelal door Marokkanen. De slachtoffers worden volgens de zogenoemde loverboy-constructie verleid om daarna te verdwijnen in het Nederlandse prostitutiecircuit. Het gaat om enkele honderden jonge vrouwen.

Politiemensen in de grote steden en medewerkers van hulpinstanties bevestigen de toename.

In Utrecht becijfert de zedenpolitie het aantal vrouwen dat op deze manier wordt geronseld op zestig. In Arnhem gaat het om enkelen tientallen vrouwen en in Leeuwarden zijn het er tien à twintig. In Gouda zijn naar schatting vijftien jonge vrouwen op deze manier in de prostitutie beland. Rotterdam en Amsterdam durven geen schatting te maken.

Politie en hulpverleners spreken van een groot probleem waar zowel allochtone als autochtone vrouwen het slachtoffer van worden. De loverboy is een pooier die zorgt dat de meisjes eerst verliefd op hem worden. Daarna manoeuvreert hij ze onder emotionele druk de prostitutie in.

Het betreft zowel minderjarige als meerderjarige vrouwen. De meerderjarigen werken meestal achter de ramen in een bordeel en de minderjarigen veelal in privé-huizen. Woordvoerder M. Albrecht van de Stichting tegen Vrouwenhandel in Utrecht veronderstelt dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt dan wordt geregistreerd.

Politie en hulpinstellingen zeggen weinig te kunnen ondernemen tegen deze vorm van vrouwenhandel, omdat het gaat om een zeer onzichtbare groep prostituees.

De meisjes willen vaak niet toegeven dat ze een relatie hebben die gebaseerd is op macht en geweld. Ze doen het werk uit eigen beweging, zeggen ze. Politie en justitie zijn daarom aan handen en voeten gebonden en kunnen strafrechtelijk niets ondernemen. Betrokken agenten van de zedenpolitie in Utrecht en Arnhem zeggen dat op verschillende fronten de wetgeving moet worden aangepast om het ronselen te kunnen aanpakken.

Het ministerie van Justitie publiceert waarschijnlijk eind deze maand een onderzoek over de aard en omvang van gedwongen prostitutie onder minderjarige allochtone meisjes. (ANP)