Vragen over externe adviseurs Rotterdam

ROTTERDAM, 16 SEPT. Het Rotterdamse college van B en W moet de raad opheldering verstrekken over het inhuren van externe adviseurs. Naar nu is gebleken, ontvangt voormalig minister prof. dr.W. Albeda al tien jaar jaarlijks 50.000 gulden van de gemeente Rotterdam voor het verstrekken van adviezen zonder dat deze regeling in een contract is vastgelegd.

In haar verslag over 46 jaarrekeningen 1997 van gemeentelijke diensten heeft de raadscommissie tot onderzoek van de rekening (COR) gemeld dat niet duidelijk is wat Albeda precies doet.

Albeda (73) is in 1987 door burgemeester Peper aangetrokken als algemeen adviseur, wat zou zijn vastgelegd in een brief van de gemeente aan hem.

Albeda werkt onder andere voor het (gemeentelijke) Centrum voor onderzoek en statistiek en diende burgemeester Peper op diens verzoek vaak van advies.

De COR heeft ook vastgesteld dat Albeda een “merkwaardige dubbelfunctie” vervult. Hij is voorzitter van de stichting die in Rotterdam het medisch attractieproject Asklepion wil verwezenlijken en hij is tegelijkertijd adviseur van B en W voor dit project.

Albeda probeert thans te bemiddelen in een arbeidsconflict tussen de politiebonden en hoofdcommissaris Lutken van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Albeda heeft laten weten dat hij “graag terugtreedt als iemand anders voor dat bedrag hetzelfde wil doen als ik”.

De COR wil ook informatie over andere externe deskundigen die regelmatig door de gemeente Rotterdam worden ingeschakeld. Onder hen zijn A. van der Zwan en de hoogleraren U. Rosenthal en W. Derksen.

De laatste adviseert over werkgelegenheidsbeleid en Van der Zwan lichtte begin dit jaar de Rotterdamse sociale dienst door.

Volgens het raadslid Frans Jozef van der Heijden (CDA) ontbreken ook in deze gevallen arbeidscontracten.