Vergoeding gevangenen Koraal Specht

WILLEMSTAD, 16 SEPT. De Nederlandse Antillen moeten zes gedetineerden in de gevangenis Koraal Specht op Cura,cao in totaal zo'n anderhalf miljoen gulden schadevergoeding betalen.

In november vorig jaar bepaalde de rechtbank dat de overheid een aantal verbeteringen in de gevangenis moest aanbrengen, op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden per dag per persoon.

Het ging om de invoering van een maaltijdschema en uitbreiding van het aantal bezoekerscellen. De overheid wilde nu via een kort geding voorkomen dat de zes gevangenen de dwangsommen van maximaal 250.000 gulden per gedetineerde ook daadwerkelijk zouden opeisen.

Hun advocaat heeft de deurwaarder beslag laten leggen op enkele tegoeden van de overheid.

De rechtbank wees niet alleen de eis van de overheid af, maar stelde ook dat de overheid aan een van de gedetineerden extra schadevergoeding moet betalen, omdat ze verantwoordelijk is voor zware mishandeling van die gevangene.

Bij de eerdere uitspraak was een dwangsom vastgesteld van 50.000 gulden voor iedere keer dat er lijfelijk gestraft zou worden.

De Regeringsvoorlichtingsdienst van de Nederlandse Antillen zegt over de vordering van 1,5 miljoen gulden “hogelijk verbaasd” te zijn. De overheid gaat tegen de uitspraak in beroep.

In Koraal Specht zitten meer dan zeshonderd gevangenen, terwijl officieel slechts plaats is voor driehonderd.

De gevangenis is meermalen in het nieuws geweest wegens gewelddadige opstanden, wapensmokkel en ontsnappingen.

De wantoestanden hebben onder meer in februari van dit jaar geleid tot de dood van een gevangene bij onderlinge gevechten, en tot het tot tweemaal toe aftreden van minister van Justitie P. Atacho.