Telefoontarief

Met de uitspraak van Opta, de onafhankelijke toezichthouder optelecommunicatie, dat KPN Telecom de tarieven voor lokaal telefoonverkeer met 25 procent moet verlagen, is Opta een bedenkelijke bemoeizuchtige richting ingeslagen (NRC Handelsblad, 4 september).

Het centraal vaststellen van tarieven voor vrij handelsverkeer, is eengevaarlijke activiteit. KPN heeft natuurlijk behoorlijk monopolistischetrekjes, maar het zo direct beïnvloeden van de verkoopprijzen van eenbeursgenoteerde onderneming is het andere uiterste. Dat lijkt te veel op centraal geleide economie, en daar zit ik niet op te wachten.

De actie van Opta vind ik volslagen verkeerd. Een van de doelstellingen van Opta is om marktwerking te bevorderen. Dit nu wordt door de tariefsverlagingen op domme wijze tegengewerkt. Waar blijven de kansen voor kabeltelefonie en voor de nieuwe GSM netten als de tarieven worden verlaagd. Welk bedrijf wil nog in interlokale verbindingen investeren als de tarieven van KPN niet meer kunnen worden onderschreden. En tenslotte: het voorstel van Opta om de tarieven voor ISDN (digitale telefonie) te verhogen, doet de deur dicht.

    • Ir. J.L.J. Boot