Strijd in Angola, VN-missie een maand verlengd

LUANDA, 16 SEPT. Angolese regeringstroepen hebben gisteren de stad Kangola, in de noordelijke provincie Uije, heroverd op soldaten van de oppositiebeweging UNITA. Kangola was zondag in handen gevallen van UNITA-troepen. Dat heeft een woordvoerder van de provinciale gouverneur gisteren bekendgemaakt. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de VN-missie in Angola met een maand verlengd.

In de provincie Uije wordt al een week hard gevochten tussen regeringstroepen en 'overgebleven' eenheden van het UNITA-leger. Krachtens de vredesakkoorden tussen de regering en de 'voormalige rebellenbeweging' UNITA, die in 1994 zijn gesloten in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka, moest UNITA zijn legermacht demobiliseren. Volgens Zuid-Afrikaanse analisten heeft de beweging van Jonas Savimbi echter nog steeds 30.000 man onder de wapenen. Volgens dezelfde bronnen maakt het Angolese regeringsleger zich op voor een groot offensief tegen de UNITA, hetgeen zou betekenen dat de burgeroorlog, die in 1994 werd beëindigd, weer in alle hevigheid zou losbarsten.

De Veiligheidsraad was gisteren slechts bereid de VN-missie in Angola met een maand te verlengen en zal in oktober de situatie in het land opnieuw bezien. Secretaris-generaal Kofi Annan had aanbevolen om de missie te verlengen tot januari 1999. Bij die gelegenheid waarschuwde hij dat het daarna afgelopen zou zijn met de VN-presentie in Angola, tenzij het vredesproces serieus zou worden hervat. De Veiligheidsraad verklaarde gisteren dat “de voornaamste oorzaak voor de huidige crisis in Angola en de impasse in het vredesproces is dat UNITA zijn verplichtingen krachtens de akkoorden van Lusaka niet nakomt”.

Begin deze maand is het vredesoverleg tussen de regering en de beweging van Savimbi afgebroken. UNITA trok zijn vertegenwoordiger bij de Gemengde Commissie, die bestaat uit diplomaten van de Verenigde Staten, Rusland en Portugal en die toeziet op uitvoering van de vredesakkoorden, terug. Kort daarna werden UNITA-ministers uit de regering van nationale eenheid gezet, die tot stand kwam overeenkomstig de akkoorden van Lusaka.

De 14 leden tellende Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) heeft maandag tijdens een topconferentie in Mauritius Savimbi een “oorlogsmisdadiger” genoemd, die “niet in staat is UNITA naar vrede te leiden”. Daarmee is het internationale isolement van Savimbi's beweging verder toegenomen. Een woordvoerder van UNITA noemde de uitspraak van de SADC-leiders “ongelukkig” en “niet serieus”. Zij zouden “alleen bereid zijn te luisteren naar een verwrongen voorstelling van zaken door één partij”, daarbij doelend op president Dos Santos, die deelnam aan de top in Mauritius. (AFP, Reuters)