Schikking De Vilder en Laverman

ROTTERDAM, 16 SEPT. Na elf jaar van slepende procedures is er een schikking getroffen tussen zakenman Wim Laverman en de Gooische beleggingsadviseur Robin de Vilder en diens familie over miljoenen guldens van Laverman die door De Vilder zijn verkwist.

Elf jaar geleden kreeg de toen 26-jarige De Vilder een bedrag van bijna 10 miljoen gulden dat hij voor Laverman zou beleggen. Nauwelijks een half jaar later was er nog maar vier miljoen van dat bedrag over. Via een aantal slepende juridische procedures ontketende Laverman een ware klopjacht op De Vilder - die er een luxueuze levensstijl op nahield - en het verdwenen geld, waarvan uiteindelijk 7,5 miljoen gulden was verdwenen. Laverman begon zelfs een mediacampagne tegen de vorig jaar overleden vader van De Vilder, de voormalige voorzitter van de Kamer van Koophandel in Amsterdam, die niet voor de malversaties van zijn zoon wenste op te draaien.

De Vilder junior liet zich zelfs onterven zodat Laverman niet aan de verdwenen miljoenen kon komen. Maar nu heeft de familie De Vilder toch een schikking getroffen met Laverman. Over de hoogte van het bedrag dat aan Laverman wordt betaald doen beide partijen geen uitspraak.