Regels BNA

Heeft de auteur van het commentaar in NRC Handelsblad van zaterdag 22 augustus de nieuwe gedragsregels van de Bond van Nederlandse Architecten eigenlijk wel gelezen?

Zijn betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat architecten geen negatieve kritiek over collega's mogen uiten alvorens de betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen. Dat zou zwemen naar 'voorafgaand verlof'. Woorden als 'alvorens' komen in de gewraakte gedragsregel echter helemaal niet voor.

De regel moet bewerkstelligen dat architecten elkaar met open vizier tegemoet treden. Een gekritiseerde collega moet de kans krijgen te reageren en dat kan niet als negatieve kritiek in het verborgene blijft.

Er is geen sprake van een beperking van de vrije meningsuiting, maar van het bevorderen van een open en onbevangen collegiale discussie.

    • Bond van Nederlandse Architecten
    • Ir. J.J. Habets