Programmabladen

In het artikel in NRC Handelsblad van 12 september meldt redacteur Luyendijk dat de inkomsten uit programmabladen bij de publieke omroep tussen 200 en 500 miljoen gulden zouden bedragen. Dit is niet correct.

De netto-inkomsten bedragen circa 20 miljoen gulden. Dit bedrag wordt in zijn geheel besteed aan de programma's van de betrokken zendgemachtigden.

    • C.G. Groothuis
    • Hoofd Communicatie Nos