Politiebond verliest geding om werktijden

ROTTERDAM, 16 SEPT. De korpsleiding van de politie Rotterdam-Rijnmond mag per 1 oktober de zogenoemde standaardregeling uit de Arbeidstijdenwet invoeren.

President mr. Th. Simons van de rechtbank in Rotterdam heeft de eis van de Politie Vakorganisatie Rijnmond (PVR) dat dat besluit moet worden teruggedraaid, afgewezen. Volgens de PVR betekent dat voor een groot aantal agenten een slechter rooster.

In 1997 spraken korpsleiding en ondernemingsraad af dat de verschillende disctricten decentraal de iets ruimere zogenoemde overlegregeling uit de Arbeidstijdenwet mochten invoeren. Maar als dat niet overal lukte, hield de korpsleiding het recht om alsnog korpsbreed de standaardregeling in te voeren. In juni van dit jaar besloot de korpschef dat te doen, ook al omdat verschillende soorten roosters binnen een korps problemen opleverden bij evenementen waarbij mensen uit diverse districten moesten worden ingezet.

Korpschef Lutken van de Rotterdamse politie drukte dat door tijdens de vakantieperiode, zo vond de PVR. Bovendien erkent de korpsleiding zelf dat de overlegregeling beter uitpakt voor de mensen, dus moet de korpsleiding niet opeens iedereen verplichten volgens de slechtere standaardregeling te gaan werken.

Maar volgens de rechter was er geen sprake van een besluit in juridische zin, maar van een aankondiging, waarin de ondernemingsraad berustte. “De ondernemingsraad had hiertegen in beroep moeten gaan. Het lijkt wel alsof wij als enigen opkomen voor de aantasting van de rechtspositie van de man en vrouw op straat”, aldus PVR-bestuurslid R. Slabbekoorn gisteren in een reactie op de rechterlijke uitspraak.

Volgens hem ligt de bal nu bij onderdeelscommissies, de ondernemingsraden in de districten. Als de onderdeelscommissies in de districten die de overlegregeling hadden ingevoerd, op grond van aantasting van de werktijden bezwaar maken, zit er volgens hem nog minstens een gang naar de kantonrechter in. En anders kan iedereen individueel alsnog in beroep gaan.

Korpschef Lutken liet gisteravond weten ingenomen te zijn met de uitspraak. (ANP)