Opmerkelijke daling daggeldrente

AMSTERDAM, 16 SEPT. De afgelopen week hebben de Nederlandse geldmarkttarieven weer de weg omlaag ingeslagen. Vooral “aan het lange eind” was de daling goed merkbaar. Zo daalde de eenmaands interbancaire rente per saldo 2 basispunten (honderdste procentpunten) tot 3,32 procent, terwijl de eenjaars rente met 9 basispunten daalde tot 3,50 procent.

Het rendement op tienjaars staatobligaties, de 'benchmark' voor de kapitaalmarkt, daalde zelfs met 25 basispunten tot 4,15 procent.

Net als in de afgelopen weken is de onrust op de internationale financiële markten de belangrijkste oorzaak van deze rentebewegingen. Van deze crisis gaat een groei- en inflatiedempende invloed uit. Zowel de lange als de korte rentetarieven staan in een dergelijk klimaat onder neerwaartse druk.

Opmerkelijk waren de bewegingen van het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente.

Dit tarief noteerde eind vorige week circa 3 procent en zelfs lager; dus beneden het speciale beleningstarief van 3,3 procent.

Halverwege een kasreserveperiode zijn dergelijke lage tarieven niet gebruikelijk. Een mogelijke verklaring is te vinden in de 'opmerkelijke' Dmark/gulden-koers. Deze koers bedroeg vorige week circa 1,1285 gulden per Dmark, 'ruim' boven de spilkoers van 1,1285 gulden per Dmark.

Geldmarktpartijen die weten dat de Nederlandse munt tegen de spilkoers zal opgaan in de euro, kunnen besloten hebben om een 'short' positie in te nemen in Duitse marken. Dit komt er op neer dat deze partijen geleende Dmarken verkopen en guldens kopen.

Deze guldens worden uitgezet op de geldmarkt, hetgeen een neerwaartse invloed uitoefent op de geldmarkttarieven. Aan het eind van de looptijd van de lening worden de guldens weer verkocht en Dmarken gekocht, waarschijnlijk tegen de lagere spilkoers. Het wisselkoersvoordeel (circa 0,16 procent) is thans groter dan het rente aandeel (0,03 procent).

Begin deze week is de daggeldrente overigens weer vrij sterk opgelopen tot circa 3,5 procent. Deze beweging hangt samen met de uitgestelde betaling van het interimdividend door DNB aan het Rijk.

Verwacht was dat dit bedrag, groot bijna 600 miljoen gulden, afgelopen vrijdag al zou worden overgemaakt. Deze geldmarktverruimende betaling vindt echter morgen pas plaats.

Geldmarktpartijen die eerder hadden gerekend op deze guldens, zagen zich daardoor geconfronteerd met een krappere geldmarkt dan verwacht, met voorgenoemde gevolgen voor de daggeldrente.

Bron ING Economisch Bureau