Netelenbos wijst gebruiksplan '99 af; Onvrede in Kamer over zaak-Schiphol

DEN HAAG, 16 SEPT. De kwestie-Schiphol heeft daags na Prinsjesdag opnieuw tot ontevredenheid en verdeeldheid in de Tweede Kamer geleid. De onenigheid spitst zich toe op de vraag hoe het stijgende aantal vluchten en de daarmee gepaarde gaande geluidsoverlast het beste kan worden verwerkt.

“We worden er horendol van”, zei PvdA-fractievoorzitter A.Melkert vanmorgen. De PvdA wil van het kabinet een “schoonschip-nota” over de luchtvaart, waarin een eind zou worden gemaakt aan de “over elkaar heen buitelende gegevens” waarmee de Kamer wordt geconfronteerd. D66-fractieleider De Graaf: “Iedereen is het zicht kwijt op Schiphol.” Beiden zouden de kwestie vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen aan de orde stellen.

Premier Kok heeft gisteren in versluierde bewoordingen aangegegeven dat het beter is de verwachte aanhoudende groei van de luchtvaart op een kunstmatig eiland in de Noordzee op te vangen. “Ik denk dat als Nederland echt op langere termijn een groter aandeel zou willen hebben (in de luchtvaart, red.) - en die keuze moeten we dus nog maken - dat dan de optie van een eiland in zee gewoon een reëlere optie is in de manier waarop we er nu tegenaan kijken dan in dat beeld van een paar jaar geleden”, zei hij in het televisieprogramma Netwerk.

Nog voor het eind van het jaar wil het kabinet besluiten waar de groei van de luchtvaart op langere termijn het beste kan worden verwerkt.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zorgde gisteren eveneens voor een verrassing door voor de NOS-televisie te onthullen dat ze het gebruiksplan van Schiphol voor 1999, waarin de luchthaven schetst hoe 400.000 vluchten kunnen worden verwerkt, op het eerste gezicht afkeurt. Volgens haar zullen 2.000 meer woningen in de omgeving van het vliegveld hinder ondervinden van geluidsoverlast dan eerder was afgesproken. “Daar ga ik niet mee akkoord”, zei Netelenbos. “Ik laat ze nu weten: maak een beter plan. Het streven is 12.000 woningen en dat moet het dan ook zijn.”

Schiphol presenteerde vorige week het gebruiksplan. Daarin wordt het aantal woningen dat last zal hebben van vliegtuiglawaai geschat op 14.000. Dat is weliswaar minder dan het wettelijk toegestane maximum van 15.100, maar meer dan de 12.000 van dit jaar.

Schiphol is verbaasd over de uitlatingen van de minister, omdat het zelf nog niets officieels uit Den Haag heeft vernomen. “Voor ons geldt vooralsnog alleen de wettelijke grens van 15.100”, aldus een woordvoerster.

VVD-fractieleider Dijkstal waarschuwde vanmorgen dat zijn partij hoe dan ook wil vasthouden aan de 20.000 extra vluchten per jaar. Nederland zou zich anders “belachelijk” maken.