Minder sociale bouw in Flevoland

LELYSTAD, 16 SEPT. Flevoland is bang dat er de komende jaren minder betaalbare woningen voor ouderen, alleenstaanden, jongeren en gehandicapten in de provincie kunnen worden gebouwd. Nu krijgt de provincie nog 7,5 miljoen gulden, maar in het regeerakkoord is vastgesteld dat dit budget met eenderde wordt verminderd. (ANP)