Hoge ambtenaar van Onderwijs oefent kritiek op studiehuis

ROTTERDAM, 16 SEPT. De bewindslieden van Onderwijs trekken te weinig geld uit voor leraren om het studiehuis op middelbare scholen met succes in te voeren. Daarnaast heeft het ministerie scholen te veel vrijheid gegeven om de didactiek voor het studiehuis te bedenken. Bovendien stellen minister Hermans en staatssecretaris Adelmund en de Tweede Kamer verkeerde priorioteiten bij besteding van de Onderwijsbegroting.

Deze kritiek levert een hoge Onderwijsambtenaar, Clan Visser 't Hooft, vandaag in Vrij Nederland. Als lid van het 'Procesmanagement Voortgezet Onderwijs' heeft Visser 't Hooft de vernieuwing van de hoogste klassen van Havo en VWO - het studiehuis - de afgelopen paar jaar vormgegeven en geleid. Zij is de derde ambtenaar die de afgelopen weken publiekelijk kritiek uit op het beleid van een minister.

Afgelopen maand zijn de eerste 150 middelbare scholen begonnen met invoering van het studiehuis, waar leerlingen zelfstandig moeten leren leren. Visser 't Hooft zegt zich nu zorgen te maken over de vele leraren die sceptisch staan tegenover die zelfstandigheid en die nauwelijks de ruimte krijgen “om invulling te geven aan het studiehuis (..) Het is onbegrijpelijk dat bij zo'n ingrijpende vernieuwing onvoldoende extra geld voor het ministerie beschikbaar is voor docenten”, aldus Visser 't Hooft.

Ook hekelt ze de besteding van “miljoenen voor de verkleining van klassen op de basisschool”, want “dat leidt tot twee of drie kinderen minder. Zonde van het geld”. Volgens haar kan dat geld beter besteed worden aan informaticacursussen voor leraren, waar nu te weinig geld voor is.

Visser 't Hooft: “We moeten loten wie wel en wie niet. Je schaamt je dood.”

Over de vrijheid die scholen hebben gekregen om zelf inhoud te geven aan het studiehuis, zegt ze: “We hebben het begrip 'zelfstandig leren' te veel opengelaten. Scholen hebben daarin te veel vrijheid gehad. (...) Het kost ons nu veel extra werk om dat allemaal weer te herstellen.”

Haar belangstelling voor New Age-theorieën ontkent ze niet. “Ik doe aan medidatie. Dat is voor mij buitengewoon essentieel. Het is voor een manier om met mijn werk om te gaan.”