Diekstra

In tegenstelling tot wat W. Schaling suggereert legt niemand René Diekstra iets in de weg bij zijn zelfreclassering (NRC Handelsblad, 10 september).

Diekstra mag zeggen en schrijven wat hij wil. Ondanks zijn vastgesteld wetenschappelijk wangedrag, is hem door de beroepsvereniging zijn bevoegdheid van psychotherapeut niet ontnomen, wat misschien anders had gelegen als hij psychiater was geweest.

Diekstra heeft aan de Leidse Universiteit wetenschappelijke projecten geschaad waarbij hij betrokken was en hij heeft schade toegebracht aan het functioneren van personen.

Om die reden kan zijn reclassering niet aan de Leidse Universiteit plaatsvinden. Terecht heeft het Universiteitsbestuur de redactie van Mare laten weten het geen goed idee te vinden hem een brievenrubriek voor studenten te laten beginnen.

    • W. van Hoorn