Cijfers Planbureau: Allochtone ouderen onder armoedegrensDoor een onzer redacteuren

DEN HAAG, 16 SEP. Het deel van de allochtone 55-plussers dat op of onder de armoedegrens leeft is twee tot drie maal zo groot als het aandeel onder autochtone ouderen. Meer dan de helft van de allochtonen boven de 65 jaar leeft onder de armoedegrens.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de financiële positie van allochtone ouderen. Het onderzoek is als bijlage opgenomen bij de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het SCP noemt de positie van oudere minderheden “ongunstig” en voorziet dat ondanks de economische groei en gericht beleid de situatie nog lange tijd problematisch zal blijven. De situatie is het slechts voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

Veel oudere allochtonen zijn aangewezen op een WAO-uitkering - bij Turkse en Marokkaanse mannen is dit bijna de helft. Zij krijgen gemiddeld 70 procent van een volledig AOW-pensioen omdat zij hooguit een jaar of dertig in Nederland wonen. Van aanvullende bijstand, waarvoor zij wel in aanmerking komen, maakt slechts een deel gebruik.

“De oudere allochtonen kennen de wegen niet, de instanties die hen aan de bijzondere bijstand kunnen helpen. Ze weten gewoon niet van het bestaan”, zegt H. van Zuthem, beleidsmedewerker van het Inspraakorgaan Turken.“Bovendien hebben ze in fabrieken gewerkt waar de arbeidsvoorwaarden en de pensioenvoorzieningen niet gunstig waren. In sommige gevallen werden ze bewust buiten de pensioenfondsen gehouden, omdat ze toch weer terug zouden gaan.”

Volgens I. Akel, voorzitter van Nederlands Centrum Buitenlanders moeten er betere regelingen komen om te zorgen dat de gepensioneerde en arbeidsongeschikte minderheden niet onder de armoedegrens leven. “Het ministerie van Sociale Zaken kondigde vorig jaar aan dat het met een plan van aanpak zou komen, maar ik heb er nog niets van gezien.” Volgens Akel is het belangrijk dat sociale diensten en gemeenten actief duidelijk maken dat ouderen met een beperkte AOW recht hebben op aanvullende bijstand. Van Zuthem: “Maar zelfs met een aanvullende bijstand zit je lager dan de AOW.”

In Nederland zijn 16.000 65-plussers van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse of Surinaamse afkomst. Er zijn 120.000 allochtonen tussen de 45 en 65 jaar. “Daaruit blijkt al dat het probleem van arme oudere allochtonen de komende jaren alleen maar zal groeien. Ook de allochtonen van rond de 40 jaar hebben bijna altijd een onvolledig arbeidsverleden”, aldus Akel.