Agenten 'adopteren' jongeren

AMSTERDAM, 16 SEPT. Om te voorkomen dat probleemjongeren crimineel worden, 'adopteren' tien Amsterdamse politieagenten elk een jongere uit stadsdeel Bos en Lommer. In overleg met hulpverleners en ouders ondertekenen de jongeren een contract waarin zij zichzelf een jaar lang verplichten tot bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of het vinden van een werkervarigsplaats. De agent gaat een keer per week op huisbezoek bij de jongeren. Als het zogenoemde 'Jeugd op de rails'-project aanslaat, wil de politie het door de hele stad invoeren.

Volgens een woordvoerder gaat het om jongeren die “tegen de criminaliteit aanhangen en rottigheid uithalen”. Voorlopig gaat het om zeven jongens en drie meisjes in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, voor het grootste deel van Marokkaanse afkomst. Door het wekelijkse huisbezoek van de politieagent zullen de jongeren gemotiveerd zijn om zich aan het contract te houden, zo is de verwachting.

De Amsterdamse politie heeft meerdere projecten die erop zijn gericht om probleemjongeren voor de criminaliteit te behoeden. Er is bijvoorbeeld het 'Beware watch out'-project, waarin probleemjongeren zelf betrokken zijn bij bijvoorbeeld het toezicht houden op zwembaden. Ook heeft de Amsterdamse politie schooladoptieprojecten, daarbij is een politieman een vast aanspreekpunt voor leraren en leerlingen.