Aanleiding voor crisis Hilversum is misvatting

HILVERSUM, 16 SEPT. De aanleiding voor de politieke crisis in de gemeente Hilversum berust op een misvatting. Een verzoek om subsidie voor een onderzoek naar een spoortunnel door het centrum is niet afgewezen wegens onvoldoende kwaliteit van de aanvraag.

Dit heeft een woordvoerder van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting verklaard.

De crisis in Hilversum brak midden augustus uit, nadat fractieleider J. Nagel van Leefbaar Hilversum een reeks kritische vragen had gericht tot het college van B en W over het mislukken van het subsidieverzoek.

Volgens Nagel was de aanvraag “door ondeskundigheid en onwil onnodig de mist ingegaan”. De vragen waren aanleiding voor de wethouders J. Flink (PvdA) en B. Mooijen (VVD) om uit het college met Leefbaar Hilversum te stappen. De partijen zijn sindsdien op zoek naar een uitweg uit de crisis. Onderhandelingen onder leiding van bemiddelaar J. Terlouw zijn gaande.

De gemeente Hilversum had bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) een bijdrage van 450.000 gulden gevraagd van een stimuleringsregeling voor intensief ruimtegebruik.

Uit het hele land waren 415 aanvragen ingediend en half augustus bleek dat Hilversum niet werd genoemd in een voorselectie van ruim zestig kandidaten. Op 1 oktober maakt minister J. Pronk (VROM) bekend welke twintig voorstellen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, die varieert van 100.000 tot 300.000 gulden.

Volgens J. Fokkema, programmacoördinator van de stuurgroep, is geen enkel voorstel afgewezen wegens procedurefouten of een gebrek aan kwaliteit. Uitgangspunt is dat de projecten vernieuwend zijn en als voorbeeld kunnen dienen. Er waren meer dan tien voorstellen met een tunnel, voorrang kreeg een tunnelplan dat eerder kans op realisatie biedt en dus een voorbeeldfunctie kan vervullen.

J. Nagel blijft erbij dat de aanvraag gebrekkig was onderbouwd. “Deskundigen zeggen dat Hilversum het aan zichzelf heeft te wijten.” Overigens is de kwestie achterhaald, meent Nagel, want de vragen zijn ingetrokken.