Website

Legends is een uitstekende site met informatie over onder meer Robin Hood, King Arthur en Shakespeare. Robin Hood is in de loop van de geschiedenis van een boer in een edelman veranderd. Het verhaal stamt uit de 13e eeuw. Legends bevat verwijzingen naar verschillende onderzoeksprojecten van universiteiten over legenden en volksverhalen. Ook sprookjes en ballades komen aan bod, voor zover ze op legenden berusten. (www.legends.dm.net)