'Tuinbouw kan best efficiënter'

Cees Zuidgeest (61) is sinds 1962 zelfstandig glastuinbouwer te Poeldijk in het Westland en lange tijd actief als vakbondsman. Denkt dat de landbouw steeds grootschaliger wordt, vooral door hogere energiekosten.

“Het wordt herstructureren, dat is wel duidelijk. We gaan steeds meer toe naar grootschalige glastuinbouw, al jaren de trend. Hier tegenover is in vijf jaar tijd het grootste kassenbedrijf van de gemeente gegroeid. Vijfëneenhalve hectare glas, gewoon door opkoop. Maar nu wordt het ook door de overheid gestimuleerd. Door de hogere energiekosten - want de gasprijs gaat natuurlijk omhoog en de ecotax wordt verdubbeld - zullen ondernemers steeds meer naar de ideale bedrijfsmaten streven.

Hier in de buurt is bijna alles nog verdeeld in kassen van zestig bij tweehonderd meter. Het is veel rendabeler om er honderd bij honderd meter kassen op na te houden. Om mee te kunnen, moet je groeien. Pas dan kun je de ideale maten gaan hanteren en profiteren van de schaalvoordelen.

Ik stap er met een paar jaar uit. Ik ben nu 61 en heb mijn hele leven in de glastuinbouw gezeten. Alstrumeria's, dat zijn de bloemen in een boeket die het langste staan, zeg ik altijd. Mijn opa had al een bedrijf in Naaldwijk. En mijn vader heeft na de oorlog voor vijf van mijn broers en voor mij andere bedrijven gekocht. Van de twaalf kinderen bij ons thuis werken er zes in de glastuinbouw. En mijn twee zoons nemen mijn bedrijf over. Zij zullen moeten bepalen of ze willen uitbreiden of zich laten opkopen.

Die verdubbeling van de ecotax bezorgt me wellicht een schadepost van 5.000 gulden. Dat lijkt misschien niet zo veel, maar het gaat wel ten koste van mijn inkomsten of mijn investeringen. Ik zou mijn bedrijf nog best wat energie-efficiënter kunnen inrichten, minder stoken, minder belichten ook. Per slot van rekening maken de energiekosten zo'n 12 procent van mijn totale kosten uit. Maar dat gaat wel ten koste van de kwaliteit van mijn bloemen. De markt is, godzijdank, zo reëel dat de kwaliteit de prijs bepaalt. Ik zal dus altijd de afweging maken of die extra procentjes energiewinst opwegen tegen de lagere inkomsten die ik voor mijn kwalitatief mindere bloemen krijg. Dat is nou de glastuinbouw ten voeten uit.

Maar ik zie het als een uitdaging, die nieuwe regelgeving. Ik heb al van alles gezien, kolengestookte kassen, oliegestookte kassen en nu dan gas. De strengere eisen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hebben we in de jaren tachtig ook zonder veel moeite kunnen doorvoeren, net als het lozingsverbod. De hogere energieprijs heeft tot gevolg dat we naar innovatie op zoek moeten. De sector is flexibel genoeg om ook dit weer het hoofd te bieden.''

    • Egbert Kalse