THE NIKKEI WEEKLY

The Nikkei Weekly is verkrijgbaar in de kiosk.

Het Japanse bedrijfsleven zal dit jaar 2,6 procent minder investeren dan vorig jaar. Het zijn vooral de producenten van elektronica en auto's die hun uitgaven beperken als reactie op de recessie in het thuisland. Toyota verwacht dat de winst met vier procent, te weten 4,6 miljard dollar, zal dalen. Hoewel de verkoop in de Verenigde Staten en in Europa stijgt is de verkoop in eigen land zeven procent gezakt.

The Nikkei Weekly schrijft dit naar aanleiding van een eigen enquête naar de investeringsplannen van 2403 ondernemingen. Ter illustratie van de stand van zaken noemt het blad enkele voorbeelden. Het elektronicaconcern Toshiba is nu ook al het slachtoffer van de recessie, omdat de onderneming de eerste helft van dit jaar een verlies heeft geleden van 191 miljoen dollar. In mei dit jaar kondigde het management nog een winst van acht miljard dollar aan voor de eerste jaarhelft en een winst van veertig miljard dollar voor het hele jaar. Het management deelt nu mee dat de onderneming dit jaar maar net quitte zal spelen. Het schrijft deze gang van zaken toe aan het feit dat de prijzen voor 64-megabit DRAM-chips (dynamic random-access memory) veel meer daalden dan verwacht werd. De komende twee jaar zal de onderneming het aantal werknemers verminderen van 64.000 tot 60.000. Het management krijgt met ingang van 1 oktober twintig procent minder salaris.

Hitachi heeft besloten de investeringen met 33 procent te verminderen, omdat de onderneming dit jaar een netto-verlies van twee miljard dollar zal lijden. Op grond van de enquête verwacht het blad dat de investeringsbeperking nog wel even zal voortduren, omdat bijna alle bedrijven hun winstverwachtingen hebben moeten bijstellen op grond van de cijfers over de eerste jaarhelft. NEC Corporation bijvoorbeeld zal minder investeren in LCD's (liquid crystal displays) omdat de vraag naar personal computers stagneert. Ook grote telecommunicatie-ondernemingen als NTT Mobile Communications Network Inc. hebben de investeringsplannen op een zacht pitje gezet, evenals de ondernemingen in de sector informatietechnologie. Investeringen in milieumaatregelen maken met een daling van 20,5 procent de grootste val.

    • Herman Frijlink